Mobile menu trigger

Administratie mosselen en oesters

In uw administratie legt u alle relevante gegevens vast. U kunt hiervoor gebruik maken van uw eigen managementsysteem.

Voorbeelden van documenten die in uw administratie aanwezig moeten zijn:

  • Een actueel overzicht van de installaties zowel op land als op zee;
  • Een volledige en actuele registratie hoe, waar, wanneer en hoeveel wild zaad u heeft ingezameld;
  • Gegevens over alle verplaatsingen naar en van het kweekgebied. Uit de gegevens moeten het traceren van de plaatsen van oorsprong en bestemming gewaarborgd zijn;
  • Productiegegevens op perceelsniveau met de oogstdatum en de geoogste hoeveelheid;
  • In geval van parallelproductie dient u deze informatie ook voor de niet-biologische productie inzichtelijk te maken.

De aangevoerde, ingevangen en afgevoerde aquacultuurproducten moeten volledig traceerbaar zijn.

Tijdens de inspectie laat u de gegevens van het lopende en vorige kalenderjaar zien, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle