Mobile menu trigger

Locaties/gebieden

Alle locaties/gebieden waar u algen teelt of vergaart volgens de biologische regelgeving meldt u aan bij Skal. Ook wijzigingen in locaties/gebieden geeft u aan Skal door.

Zowel op zee als op land mag het omliggende milieu geen negatieve gevolgen ondervinden van de algenteelt.

Op zee

Het vergaren van wilde algen kan biologisch worden gecertificeerd als de gebieden waar de algen groeien van zeer goede ecologische kwaliteit zijn (niet verontreinigd). De vergaring mag niet ten koste gaan van de lange termijn stabiliteit van de natuurlijke omgeving. Dit moet u kunnen aantonen in uw bedrijfsplan.

Het telen van biologische algen op zee mag alleen in kustwateren van zeer goede ecologische kwaliteit. Teelt of vergaren in een Natura2000 gebied is voldoende onderbouwing voor een waterkwaliteit die voldoet aan de biologische regelgeving.

Op land

Teelt van algen in op land gelegen voorzieningen is mogelijk in systemen waarbij er contact is met de buitenlucht. Denk bijvoorbeeld aan raceways, ponds of bassins. Teelt in buizen of heterotrofe installaties is niet toegestaan.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle