Mobile menu trigger

Bio-checker: de wegwijzer in verplichte kenmerken voor de biologische keten

De Europese biologische- en de algemene etiketteringswetgeving stellen eisen aan zichtbare kenmerken die bijvoorbeeld staan op een etiket van een biologisch product of op het vervoersbewijs van een lading biologische producten.

Hoe weet u nu of u de juiste verplichte kenmerken inzet én of het kenmerk ook visueel goed is weer gegeven?

De bio-checker maakt u wegwijs in deze verplichte kenmerken. U checkt en ziet gelijk welke kenmerken verplicht zijn met de bijbehorende onderbouwing.

Check de verplichte kenmerken

Per onderdeel - etiket, document of bewijs - is het uitgewerkt met:

· Een voorbeeld met de verplichte onderdelen uitgelegd;
· De bijbehorende wetgeving inclusief link;
· Een mogelijkheid om het voorbeeld uit te printen;
· Een snelle checklist voor de verplichte kenmerken.

Kies het onderdeel waar u informatie over zoekt. En check met de bio-checker of een etiket (zijn diverse soorten), document of bewijs voldoet aan de verplichte kenmerken die de Europese biologische wetgeving stelt.

Factuur

De factuur staat als onderdeel niet vermeld in de voorbeelden. De wettelijke basis om eisen hieraan te stellen ontbreekt hiervoor.

NB: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de diverse etiketten en leverdocumenten, ligt bij de gecertificeerde partij. Het checken van etiketten en leverdocumenten is een onderdeel van de periodieke inspectie.

DISCLAIMER: Skal Biocontrole aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. De verordening (EU) 2018/848 met al haar bijbehorende wijzigingen is te allen tijden leidend.

De bio-checker maakt u wegwijs in de verplichte kenmerken. U checkt en ziet gelijk welke kenmerken verplicht zijn met de bijbehorende onderbouwing.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle