Mobiel menu trigger

Wat houdt een diervoeder 'geschikt voor' de biologische landbouw in?

Dit is een diervoeder, mengvoeder of voedermiddel dat naast de toegestane hulpstoffen bestaat uit biologische-, in omschakelings- of gangbare ingrediënten. Deze producten mogen de vermelding dragen ‘diervoeder toegestaan voor gebruik in de biologische productie overeenkomstig VO (EU) 2018/848.

Diervoeders worden overeenkomstig de VO (EU) 2002/178 artikel 3 punt 4 gedefinieerd als:

Alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren.

Diervoeder mag alleen gebruikt worden in de biologische landbouw als dit geproduceerd én aangeduid wordt volgens de Verordening: (EU) 2018/848 en (EU) 2021/1165.

Relevante wetgeving ten aanzien van productie en samenstelling:

Verordening (EU) 2018/848 artikel 8, 17, bijlage II.V
Verordening (EU) 2021/1165 artikel 3, 4, bijlage III.A en B

Relevante wetgeving ten aanzien van kenmerken:

Verordening (EU) 2018/848 artikel 30 lid 6, bijlage III

Vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via 038-4268181 of info@skal.nl

contact

Voorbeeld

  1. Bedrijfsnaam, vestigingsadres en plaats.
  2. De productnaam.
  3. Codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd of verpakt.
  4. Een merkteken voor de traceerbaarheid.
  5. Het totale percentage biologische, in omschakeling en niet-agrarische ingrediënten (in gewicht droge stof).
  6. Complete ingrediëntendeclaratie met de naam van de biologische en in omschakeling ingrediënten.
  7. Aangeven in de opsomming van de ingrediëntendeclaratie, welke ingrediënten van biologische oorsprong zijn en welke in omschakeling zijn.
  8. Vermelden dat het diervoeder in de biologische productie mag worden gebruikt.

Check of u voldoet aan de voorwaarden:

Staat uw bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats op het etiket of de verpakking?
Staat de productnaam op het etiket?
Staat de naam of het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd of verpakt op de verpakking?
Staat er een merkteken voor de traceerbaarheid op het etiket of de verpakking?
Staat de complete ingrediëntendeclaratie op de verpakking met namen van de biologische en in omschakeling ingrediënten?
Staat er aangegeven in de opsomming van de ingrediëntendeclaratie, welke ingrediënten van biologische oorsprong zijn en welke in omschakeling zijn?
Staat op het etiket vermeld dat het voer geschikt is om te worden gebruikt in de biologische landbouw?
U voldoet aan 0 van de 0 voorwaarden
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle