Mobile menu trigger

Wat is een leverdocument?

Een leverdocument kan zijn: een leverbon, vervoersbewijs, CMR, pakbon, of een eigen verklaring.

Eigen verklaring

In sommige gevallen is een leverdocument minder vanzelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer u wortelen, hooibalen of een koe aankoopt van een biologische collega. Om tóch te kunnen aantonen dat het een biologisch product betreft, kan men in zo’n geval gebruik maken van een eigen verklaring.

Een eigen verklaring is een formulier dat (correct ingevuld én ondertekend) dat onder andere de biologische status van het geleverde product verklaart. De formulieren zijn dus van belang voor de aantoonbaarheid van de biologische status.

Let op! Levert u een product 'in omschakeling op de biologische landbouw'? Zorg er dan voor, dat u de bijhorende aanduiding 'in omschakeling' kiest op het formulier van de eigen verklaring. Indien géén van beide vakjes worden aangekruist is de eigen verklaring ongeldig.

Wanneer de juiste aanduidingen al worden gehanteerd op een bijgevoegde leverbon, is het toevoegen van een eigen verklaring overbodig.

Een voorbeeld van een eigen verklaring kunt u hier downloaden.

Vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via 038-4268181 of info@skal.nl

contact

Voorbeeld

  1. Bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats.
  2. De NAW-gegevens van de ontvanger of koper
  3. De productnaam.
  4. Het codenummer van de controlerende instantie
  5. Een merkteken voor de traceerbaarheid.
  6. De hoeveelheid van de geleverde goederen.

Check of u voldoet aan de voorwaarden:

Staat uw bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats op het leverdocument?
Staan de NAW-gegevens van de ontvanger of koper op het leverdocument?
Staat de productnaam op het leverdocument?
Staat de naam of het codenummer van de controlerende instantie op het leverdocument?
Staat er een merkteken voor de traceerbaarheid op het leverdocument?
Staat de hoeveelheid van de geleverde goederen op het leverdocument?
U voldoet aan 0 van de 0 voorwaarden
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle