Mobiel menu trigger

Wat is een biologisch diervoeder?

Dit is een diervoeder, mengvoeder of voedermiddel dat afkomstig is van de biologische landbouw en dat naast de toegestane hulpstoffen alleen bestaat uit biologische ingrediënten. Deze producten mogen als biologisch worden aangeduid.

Gezelschapsdieren (petfood)

Gaat het om een voederproduct dat specifiek voor gezelschapsdieren (petfood) geschikt is, en bedoeld voor de consumentenmarkt? Dan geldt voor de zichtbare kenmerken op het etiket van deze producten, de wetgeving zoals beschreven bij het onderdeel 'Voorverpakt consumentproduct' van de bio-checker.

Diervoeders worden overeenkomstig de VO (EU) 178/2002 artikel 3 punt 4 gedefinieerd als:

Alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren.

Een diervoer mag men alleen dan gebruiken in de biologische landbouw; als dit geproduceerd én aangeduid wordt volgens de Verordening: (EU) 2018/848, (EU) 2021/642 én (EU) 2021/1165.

Relevante wetgeving ten aanzien van de productie en de samenstelling:
  • Verordening (EU) 2018/848 artikel 8, 17, bijlage II.V
  • Verordening (EU) 2021/1165 artikel 3, 4, bijlage III.A en B
Relevante wetgeving ten aanzien van merktekens:
  • Verordening (EU) 2018/848 artikel 30 lid 6, bijlage III
  • Verordening (EU) 2018/848 bijlage III

Vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via 038-4268181 of info@skal.nl

contact

Voorbeeld

  1. Bedrijfsnaam, vestigingsadres en de plaats.
  2. De productnaam.
  3. Codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd of verpakt.
  4. Een merkteken voor de traceerbaarheid.
  5. Het totale percentage biologische en niet-agrarische ingrediënten (in gewicht droge stof).
  6. Ingrediëntendeclaratie met de naam van de biologische ingrediënten.

Check of u voldoet aan de voorwaarden:

Staat uw bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats op het etiket of de verpakking?
Staat de productnaam op het etiket of de verpakking?
Staat het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd of verpakt op de verpakking?
Staat er een merkteken voor de traceerbaarheid op het etiket of de verpakking?
Staan de percentages van de ingrediënten op de verpakking?
Staat er aangegeven in de opsomming van de ingrediëntendeclaratie, welke ingrediënten van biologische oorsprong zijn?
U voldoet aan 0 van de 0 voorwaarden
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle