Mobile menu trigger

Wat is een voorverpakt consumentproduct?

Een levensmiddel heet in de Europees biologische wetgeving een 'voorverpakt consumentenproduct', als het voldoet aan de volgende punten:

 1. De eindgebruiker de consument is;
 2. Het volledig (≥ 95 procent) biologisch is;
 3. En is voorverpakt.
Mijn 'voorverpakt consumentenproduct' voldoet aan het volgende criteria:
 • De eindgebruiker, is een consument of horeca (cateraar);
 • Bestaat uit een levensmiddel én verpakkingsmateriaal, waarin dit te koop wordt aangeboden;
 • Is verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of
  ten dele bedekt. Dit betekent: zodanig bedekt, dat de inhoud niet kan
  worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.

NB: Levensmiddelen die op de plaats van verkoop - op verzoek van de consument of met het oog op de onmiddellijke verkoop - worden voorverpakt, vallen niet onder 'voorverpakte levensmiddelen'. Dit heet een: 'onverpakt consumentenproduct'.

Vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via 038-4268181 of info@skal.nl

contact

Voorbeeld

 1. Bedrijfsnaam, vestigingsadres en de plaats.
 2. De productnaam.
 3. Het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd, verpakt of geëtiketteerd.
 4. Een merkteken voor de traceerbaarheid.
 5. Het Europees biologisch keurmerk staat op dit product.
 6. Herkomst van de agrarische grondstoffen staat aangegeven..
 7. In de ingrediëntendeclaratie staat welke ingrediënten biologisch zijn.

Check of u voldoet aan de voorwaarden:

Staat uw bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats op het etiket of de verpakking?
Staat de productnaam op het etiket?
Staat het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd, verpakt en geëtiketteerd op het etiket of de verpakking?
Staat er een merkteken voor de traceerbaarheid op het etiket of de verpakking?
Staat het Europees biologisch keurmerk op de verpakking/ het etiket?
Staat de herkomst van de agrarische grondstoffen op de verpakking of het etiket?
Heeft u in de ingrediëntendeclaratie vermeld welke ingrediënten biologisch zijn?
U voldoet aan 0 van de 0 voorwaarden
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle