Mobiel menu trigger

Monsternames bij landbouwbedrijven gestart

In 2024 worden er monsternames op landbouwbedrijven uitgevoerd. Deze monsternames worden uitgevoerd vanaf april tot en met december 2024. Monsternames zijn van groot belang om de betrouwbaarheid van het biologisch product mee aan te tonen. De monsternames zullen in 2024 worden uitgevoerd door Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen BV. Eurofins is door Skal gecontracteerd om deze monsternames in 2024 uit te voeren. De focus ligt in 2024 op:

  • Percelen op afstand,
  • Planten die in een pot worden geteeld.


Resultaten monsternames in 2023: geen twijfel over bio-status

In 2023 zijn er 180 monsternames uitgevoerd bij landbouwbedrijven. Deze landbouwbedrijven telen onder andere biologische akkerbouw-, fruit-, en glastuinbouw gewassen. Het doel van deze monsternames is om het gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit te sluiten.

Van de 180 monsternames zijn er 20 monsters (11%) positief geanalyseerd. In 85% van de positieve gevallen is er sprake geweest van drift vanuit gangbare percelen. Na onderzoek kon de twijfel over de biologische status in alle gevallen worden weggenomen. Op basis van deze 180 monsternames is er bij geen van de partijen de biologische status afgenomen.

Uitgelicht: Percelen op afstand

In 2023 zijn we gestart met het uitvoeren van monsternames bij landbouwbedrijven met percelen op afstand. Percelen op afstand zijn percelen die op een (grote) afstand van de huiskavel van het bedrijf liggen en waar de Skal-inspecteur niet jaarlijks komt. We hebben in 2023 50 monsternames bij evenzoveel landbouwbedrijven uitgevoerd. Er zijn in totaal 4 positieve monsternames geanalyseerd. De oorzaak van deze 4 positieve monsternames blijkt drift, oftewel residuen van gewasbeschermingsmiddelen die van nabijgelegen gangbare percelen over het biologische gewas zijn gewaaid. Vaak zijn dit zeer lage hoeveelheden van gewasbeschermingsmiddelen die geen toepassing hebben in het biologische gewas, maar in de niet-biologische teelt wel zijn toegestaan.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle