Mobile menu trigger

Toezicht op de certificatieplicht

image

Biologisch is een wettelijk beschermde term. Skal is verantwoordelijk voor het toezicht op onterecht gebruik van de term ‘biologisch’ en ‘ecologisch’ binnen de landbouw- en levensmiddelensector, met misleiding van de consument als gevolg. Bij de uitvoering van ons toezicht maken we gebruik van meldingen van consumenten en bedrijven, maar we maken ook gebruik van online searchtools en data om te beoordelen of een bedrijf zich ten onrechte niet heeft aangemeld voor certificatie.
Skal houdt in 2024 ook actief toezicht wanneer een biologisch bedrijf de certificatie beëindigd. Hebben we twijfels dan zal via een inspectie geverifieerd worden op locatie of het bedrijf gestopt is met biologische activiteiten.

Toezicht op certificatieplicht verkooppunten

Skal verifieert via onaangekondigde inspecties aan winkels of zij onder de certificatieplicht vallen. In 2024 ligt de focus van de inspecties bij niet-aangemelde winkels in een keten en niet-aangemelde zelfstandige winkels. Verkooppunten zijn certificatieplichtig als er onverpakte biologische producten worden verkocht, biologisch brood wordt afgebakken of bijvoorbeeld biologisch vlees wordt gesneden in de winkel. Winkels die enkel voorverpakte consumentenproducten verkopen vallen niet onder de certificatieplicht.

Achtergronden bij de certificatieplicht

Elk Nederlands bedrijf dat biologische landbouwproducten en levensmiddelen wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Dit heet de certificatieplicht. Wanneer een niet-gecertificeerd bedrijf biologische producten in de handel brengt, attenderen wij hen op hun plicht zich onder controle van Skal te stellen. Bedrijven kunnen zich laten certificeren door Skal of ze kunnen ervoor kiezen te stoppen met de bio-activiteit. Gaat een bedrijf door met een bio-activiteit zónder hiervoor gecertificeerd te zijn? Dan is er sprake van misleiding van de consument en draagt Skal het dossier over aan de NVWA.

Resultaten toezicht op de certificatieplicht in 2023

In 2023 heeft Skal 221 bedrijven geattendeerd op de certificatieplicht. 120 bedrijven hebben vervolgens de biologische activiteit en/of onjuiste biologische verwijzingen beëindigd. 55 bedrijven hebben zich aangemeld bij Skal voor certificatie. Van 5 bedrijven is het dossier door Skal overgedragen aan de NVWA, waarna alsnog herstel heeft plaatsgevonden. Van de resterende 46 bedrijven loopt het traject nog door in 2024.

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven en verkooppunten

Heeft u het vermoeden dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hiervoor niet is gecertificeerd terwijl dit wel zou moeten? Mail dan naar attenderingen@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle