Mobiel menu trigger

Toezicht op productsamenstelling van biologische producten

image

Bij het produceren van een biologisch product is het van belang dat de ingrediënten die worden gebruikt voldoen aan de biologische wetgeving. Het is van belang dat wanneer een biologisch bedrijf wijzigingen aanbrengt in hun werkreceptuur er goed gekeken wordt of deze nieuwe ingrediënten voldoen aan de bio-wetgeving.

Skal zet extra gerichte inspecties in bij verwerkende bedrijven om via de werkrecepturen te controleren of er toegestane ingrediënten worden gebruikt in biologische producten.
De productsamenstelling is een vast onderdeel van de periodieke inspecties. Deze extra inspecties bij verwerkende bedrijven zijn aanvullend op de periodieke inspectie en gaan uitgebreider in op dit thema.

Hoe beoordeelt Skal dit in de praktijk?

Tijdens deze inspecties kiest de inspecteur meerdere door het bedrijf geproduceerde producten van het afgelopen half jaar. Van de receptuur die gebruikt is op de werkvloer (de zogeheten werkreceptuur) wordt gecontroleerd of alle gebruikte ingrediënten voldoen aan de bio-wetgeving.

Wettelijke vereisten t.a.v. productregistraties

Biologische producten mogen alleen ingrediënten, additieven en technische hulpstoffen bevatten die zijn toegestaan door de biologische verordening (VO(EU) 2018/848 artikel 9, 11, 16 en 24 en bijlage II, deel IV en VO(EU) 2021/1165 bijlage V).

Terugblik naleving productsamenstellingen in 2023

In 2023 zijn 49 gerichte inspecties uitgevoerd met als onderwerp productregistraties. Hierbij zijn in totaal 15 afwijkingen geschreven. Onderverdeeld in:

  • 10 lichte afwijkingen
  • 3 ernstige afwijkingen
  • 2 kritieke afwijkingen

Bij de ernstige en kritieke afwijkingen waren de gebruikte ingrediënten niet conform bio-wetgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle