Mobile menu trigger

Herkomst bijen

Aankopen van biologische bijen

Dieren die u aankoopt, moeten biologisch zijn. Als er niet voldoende biologische dieren beschikbaar zijn, mag u niet-biologische dieren kopen.

Veehouders die biologische dieren in Nederland willen aanbieden kunnen gratis gebruik maken van de database op de website www.organicxlivestock.nl. Deze dienst wordt aangeboden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jaarlijks mag u 20% van de koninginnen en zwermen van uw biologische productie-eenheid vervangen door niet-biologische koninginnen en zwermen. In elk geval mag u jaarlijks één koningin of zwerm vervangen door een niet-biologische koningin of zwerm. Voorwaarde is dat de koninginnen en zwermen worden geplaatst in kasten met natuurlijke raten of kunstraten die afkomstig zijn van biologisch gecertificeerde bijenteelt. Dan geldt er geen omschakelperiode voor de aangevoerde dieren.

Omschakelperiode

Als u wilt overgaan op de biologische bijenteelt, moet er eerst een omschakelperiode doorlopen worden. Voor niet-biologische koninginnen en zwermen is de omschakelperiode 12 maanden. Tijdens deze omschakelperiode vervangt u de niet-biologische was door was die afkomstig is uit de biologische bijenteelt.

Na het doorlopen van de omschakelperiode mag u de dieren en de producten van deze dieren als biologisch verkopen. Skal stelt de start van de omschakelperiode vast op basis van informatie die u ons verstrekt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle