Mobiel menu trigger

Parallelproductie grasland

Parallelproductie grasland niet toegestaan

Tot eind 2021 mochten bedrijven biologische en niet-biologische percelen grasland naast elkaar hebben als het grasland alleen voor beweiding werd gebruikt. Vanaf 01-01-2022 is dit niet meer toegestaan.

Een bedrijf dat biologisch grasland heeft, mag daarnaast geen niet-biologische percelen grasland beheren. Het bedrijf moet alle graslandpercelen aanmelden voor omschakeling.

Heeft een bedrijf een biologische uitloop en ernaast niet-biologische graspercelen, dan is er sprake van parallelproductie. Het bedrijf zal dan niet gecertificeerd worden voor de teelt van veevoedergewassen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle