Mobiel menu trigger

Administratieve eisen voor varkenshouders

Biologische varkenshouders houden een registratie bij van:

 • Perioden waarin de dieren toegang hebben tot weidegrond en uitlopen (bijvoorbeeld via gebruikskalender)
 • Dieren die op het bedrijf aankomen:
  • herkomst en aankomstdatum
  • omschakelperiode
  • identificatiemerk
  • diergeneeskundig dossier
 • Dieren die het bedrijf verlaten:
  • leeftijd
  • aantal
  • gewicht in geval van slachten
  • identificatiemerk
  • bestemming van de dieren
  • datum van afvoeren
 • Voeders:
  • samenstelling van de aangekochte mengvoeders
  • soort voeder met inbegrip van toevoegingsmiddelen
  • aandeel van de verschillende ingrediënten in het rantsoen
 • Ziektepreventie, de behandelingen van ziekten en diergeneeskundige zorg:
  • datum van behandeling
  • diagnose
  • aard van het middel waarmee u heeft behandeld
  • behandelingswijze
  • recepten van de dierenarts met motivering daarvan
  • dubbele wachttijden voordat u de betrokken dierlijke producten in de handel brengt
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle