Mobile menu trigger

Eisen herkomst rundvee

De runderen die u aankoopt moeten biologisch zijn. Als er onvoldoende biologische runderen beschikbaar zijn, mag u met een ontheffing jaarlijks maximaal 10% van het aanwezige aantal volwassen runderen of paarden aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gekalfd. De gangbaar aangekochte dieren hebben een omschakelperiode doorlopen. Voor melkvee is de omschakelperiode zes maanden, voor vleesvee één jaar. Pas daarna mag u de (producten van deze) dieren als biologisch verkopen. Melkvee mag pas afkalven als het volledig is omgeschakeld.

In uitzonderlijke situaties kunt u meer gangbare dieren aankopen:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30% mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gekalfd
  • Bij verandering van ras mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gekalfd
  • Bij rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan, mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Het ras komt voor op de lijst van zeldzame huisdierrassen (www.szh.nl). Deze dieren mogen al hebben gekalfd. Wel toont u aan dat het om stamboekvee gaat
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp

Is één van deze situaties voor u van toepassing, dan kunt u een ontheffing aanvragen via Mijn.Skal.nl. Pas na onze goedkeuring kunt u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij mag u zowel biologisch als gangbaar kopen. U bent wel verplicht om de dieren volledig biologisch te houden. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle