Mobile menu trigger

Diervoeder

Ten aanzien van de voeding voor biologisch gehouden konijnen gelden de volgende voorschriften:

a) Ten minste 70% van de diervoeders moet afkomstig zijn van het eigen landbouwbedrijf. Wanneer dit niet haalbaar of zulk diervoeder niet beschikbaar is, worden de voeders geproduceerd in samenwerking met andere biologische bedrijven of bedrijven in omschakeling. Het is ook mogelijk om biologisch voer aan te kopen bij diervoederbedrijven die diervoeders en diervoedermiddelen uit dezelfde regio (Europese lidstaten) verkopen.

b) De konijnen moeten, wanneer de omstandigheden dit toelaten, toegang hebben tot weidegrond om te grazen.

c) Het houderijsysteem is gebaseerd op een maximaal jaarrond gebruik van graasweidegrond. Alleen in uitzonderlijke klimatologische situaties, zoals bij sneeuw, hoeft de weidegrond niet beschikbaar te zijn.

d) Vezelrijk voeder zoals stro en/of hooi worden verstrekt wanneer er onvoldoende gras is. Het aandeel ruwvoer in het voeder bedraagt minstens 60%.

Wettekst: EU-verordening 2018/848: Bijlage II deel II art. 1.9.5.1

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle