Mobiel menu trigger

Diervoeding varkens

U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch voer voor varkens voldoet aan een aantal eisen.

Aan biologisch voer voor varkens worden de volgende eisen gesteld:

 • Minimaal 30% van het biologische voer komt van het eigen bedrijf of uit de EU.
 • 5% van het voer voor de dieren mag bestaan uit niet-biologische ingrediënten. Voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in Bijlage III van Vo 2021/1165. Niet-biologische ingrediënten zijn een aanvulling op het eiwit in het diervoer. Dezelfde ingrediënten zijn niet biologisch beschikbaar en bij de productie mogen geen chemische oplosmiddelen zijn gebruikt.
 • De dieren krijgen elke dag ruwvoer. Ruwvoer is een voedermiddel met een structuurwaarde ≥ 0,4 en een deeltjesgrootte (vezellengte) ≥ 0,8 cm. Kan vers of gedroogd zijn. Gedroogd ruwvoer heeft een drogestofgehalte ≥ 80%.
 • Voert u producten van agrarische afkomst zoals melasse, wei, suiker, suikerbietenpulp en meel van granen, dan zijn deze biologisch.

Voer van percelen in omschakeling

Er gelden in Verordening (EU) 2018/848 verschillende regels voor percelen in het eerste jaar van omschakeling en het tweede jaar van omschakeling.

1. Percelen in het eerste jaar van omschakeling

Percelen die u nog geen 12 maanden geleden heeft aangemeld, gelden als in het eerste jaar van omschakeling. Die percelen mag u niet gebruiken voor uitloop. De omschakelperiode voor grond is twee jaar, voor een uitloop één jaar.

Van percelen die minder dan 12 maanden in omschakeling zijn, mag u voeren aan uw varkens. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag de oogst alleen gebruiken voor het voeren van uw eigen dieren
 • Maximaal 20% van het totale rantsoen mag uit dit eigen eerstejaars omschakelingsvoer bestaan
 • U teelt op deze percelen in het eerste jaar van omschakeling:
  • Overblijvende gewassen zoals gras en luzerne
  • Eiwithoudende gewassen zoals erwten, tuinbonen, veldbonen, kapucijners, schokkers en lupinen.

Maïs
Deze regeling geldt niet voor maïs. Als u op een perceel in het eerste jaar van omschakeling maïs teelt, mag u dat niet voeren aan uw biologisch gehouden dieren.

2. Percelen in het tweede jaar van omschakeling

Voer van percelen die langer dan 12 maanden in omschakeling zijn, mag u voeren aan biologische varkens. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • Het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer bestaan als al het voer van uw eigen bedrijf komt.
 • Het rantsoen mag voor maximaal 25% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Als u krachtvoer aankoopt waarin ‘in omschakelingsvoer’ is verwerkt, telt dat ook mee als omschakelingsvoer.

Moedermelk voor biggen

Biggen krijgen bij voorkeur moedermelk. U mag de biggen alleen biologische melkpoeder geven als de zeug niet genoeg melk geeft en de gezondheid van de biggen in gevaar komt. De biggen blijven minimaal 40 dagen bij de zeug.

Overige eisen aan biologisch voer

 • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
 • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicijnen en groeibevorderaars
 • Melkpoeder bevat geen chemisch gesynthetiseerde of plantaardige ingrediënten
 • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op Bijlage III van de EU-Verordening Nr. 2021/1165.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle