Mobiel menu trigger

Aankopen van varkens

Biggen voor de vleesvarkenshouderij koopt u altijd biologisch. Dieren die u aankoopt voor de vermeerdering, zijn bij voorkeur ook biologisch.

Als er onvoldoende biologische varkens voor vermeerdering zijn, mag u niet-biologische vrouwelijke dieren kopen. Daarvoor dient u een ontheffing aan te vragen. Met een ontheffing mag u elk jaar maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen varkens aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.

Veehouders die biologische dieren in Nederland willen aanbieden kunnen gratis gebruik maken van de database op de website www.organicxlivestock.nl. Deze dienst wordt aangeboden door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Wilt u meer dan 20% gangbare varkens voor vermeerdering kopen?

Dat mag, maar dat is een uitzondering. In deze bijzondere situaties is het toegestaan, mits u beschikt over een ontheffing:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30%. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Bij verandering van ras. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp. In dit geval dient u bij Skal een ontheffing aan te vragen. Skal mag deze ontheffing alleen afgeven als het ministerie van LVVN hier toestemming voor heeft gegeven.

Mannelijke dieren voor de fokkerij

Wilt u mannelijke dieren kopen voor de fokkerij? Dan moeten die biologisch zijn. Als er geen biologische dieren beschikbaar zijn, mag u niet-biologische dieren aankopen. U dient deze dieren wel volledig biologisch te houden. Daarnaast dient u te beschikken over een ontheffing.

Ontheffing aanvragen

U kunt via mijn.skal.nl ontheffing aanvragen voor de aankoop van niet-biologische dieren. Pas na goedkeuring mag u de dieren aankopen.

Omschakelperiode

Voor de niet-biologische dieren die u aankoopt, volgt een omschakelperiode. Voor varkens is de omschakelperiode 6 maanden. Na deze omschakelperiode mag u de dieren en de biggen van deze dieren als biologisch verkopen.

Rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan

Dieren van rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan mag u onder voorwaarden niet-biologisch aanvoeren. De voorwaarden zijn:

  • Op moment van aankoop valt het ras in de categorie kritiek, bedreigd of kwetsbaar, volgens de website van Stichting zeldzame huisdierrassen (SZH).
  • U kunt aantonen dat het om stamboekvee gaat.
  • U dient uw voornemen vooraf per e-mail voor te leggen aan Skal. Dit doet u door een mail te sturen naar landbouw@skal.nl. In deze e-mail vermeldt u de datum van aanvoer, het ras en de status van het ras, zoals die vermeld staat op de website van Stichting zeldzame huisdierrassen U mag de dieren pas aanvoeren als u per e-mail toestemming heeft gekregen van Skal.

Dieren van rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan hoeven niet om te schakelen. De dieren en hun producten (vlees, melk, eieren) zijn direct biologisch.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle