Mobile menu trigger

Aankopen van varkens

U koopt biologische dieren. Als er onvoldoende varkens voor vermeerdering zijn, mag u met een ontheffing gangbare vrouwelijke dieren aanvoeren die nog niet hebben geworpen. U mag maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen varkens per jaar aanvoeren. De omschakelperiode voor varkens (zeugen) is 6 maanden.

Vleesvarkens (biggen) koopt u altijd biologisch. In uitzonderlijke situaties kunt u meer gangbare varkens voor vermeerdering aankopen:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30% mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen
  • Bij verandering van ras mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen
  • Bij rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan, mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Het ras komt voor op de lijst van zeldzame huisdierrassen (www.szh.nl). Deze dieren mogen al hebben geworpen. Wel toont u aan dat het om stamboekvee gaat
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp

Is één van deze situaties voor u van toepassing, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Pas na onze goedkeuring kunt u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij mag u zowel biologisch als gangbaar kopen. U bent wel verplicht om de dieren wel volledig biologisch te houden. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle