Mobile menu trigger

Aankopen van varkens

Biggen voor de vleesvarkenshouderij koopt u altijd biologisch. Dieren die u aankoopt voor de vermeerdering, moeten liefst ook biologisch zijn.

Als er onvoldoende biologische varkens voor vermeerdering zijn, mag u gangbare vrouwelijke dieren kopen. Daarvoor moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing mag u elk jaar maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen varkens aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.

Omschakelperiode

Voor de gangbare dieren die u aankoopt, volgt een omschakelperiode. Voor gelten is de omschakelperiode 6 maanden.

Na deze omschakelperiode mag u de dieren en de biggen van deze dieren als biologisch verkopen.

Wilt u meer dan 20% gangbare varkens voor vermeerdering kopen?

Dat mag, maar dat is een uitzondering. In deze bijzondere situaties is het toegestaan:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30%. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Bij verandering van ras. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Bij rassen die dreigen te verdwijnen. Het ras dat u wilt kopen, moet op de lijst van zeldzame huisdierrassen staan. U vindt deze lijst op www.szh.nl. Deze dieren mogen wel hebben geworpen. U moet kunnen aantonen dat het om stamboekvee gaat.
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp.

Ontheffing aanvragen

U moet een ontheffing aanvragen voor de aankoop van gangbare dieren. Dat kan via Mijn.Skal.nl. U kunt hier inloggen. Pas na goedkeuring mag u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij

Wilt u mannelijke dieren kopen voor de fokkerij? Die mag u zowel biologisch als gangbaar kopen. U moet deze dieren wel volledig biologisch houden. Een ontheffing aanvragen voor het aankopen van gangbare beren is niet nodig. Na een omschakelperiode van 6 maanden mag u deze beren als biologisch verkopen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle