Mobile menu trigger

Huisvestingseisen pluimvee

Uw stallen en uitlopen richt u zo in dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten, tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- of gezondheidsomstandigheden.

Biologische stallen voldoen aan algemene eisen:

 • De vloeren zijn vlak zijn maar niet glad
 • Voldoende daglicht
 • Natuurlijke ventilatie
 • 33% van het vloeroppervlak is dicht
 • De dichte vloer strooit u voldoende in.
 • Gangbaar strooisel is eventueel toegestaan. Als stro ook wordt gebruikt als ruwvoer, is al het stro biologisch
 • Daglicht mag tot maximaal 16 uur per dag worden aangevuld met kunstlicht

Normen voor de binnenruimtes leghennen:

 • Per afdeling maximaal 3.000 hennen
 • Het leefoppervlakte mag vergroot worden door etages te plaatsen
 • Bij een wintergarten telt de oppervlakte alleen als leefruimte mee als deze altijd toegankelijk is
 • De pluimveedichtheid is maximaal 6 leghennen per m2.
 • Zitstokken:
  • minimaal 18 cm zitstok per leghen.
  • de zitstok is min. 30x30 mm dik
  • geïntegreerde zitstokken zijn minimaal 3 cm verhoogd
 • 50% van de totale minimum zitstoklengte is extra verhoogd met:
  • minimaal 40 cm vrije ruimte onder de zitstok
  • minimaal 30 cm ruimte tussen de zitstokken
  • minimaal 40 cm vrije ruimte tot het plafond
 • A-ruiters boven de roosters zijn toegestaan
 • Maximaal 7 leghennen per legnest of 120 cm2 per leghen in een gemeenschappelijk legnest
 • De lengte van de uitloopopeningen naar de buitenuitloop moet minimaal 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte zijn
 • De minimale oppervlaktes per dier zijn:

Normen voor de binnenruimtes opfokhennen:

De minimale oppervlaktes per dier zijn:

0 tot 7 weken

24 opfokhennen per m2

7 tot en met 18 weken

10 opfokhennen per m2

Vanaf 19 weken
(127e dag)

6 opfokhennen per m2

 • Verhoogde zitstokken van 6 cm lang per dier vanaf 7 weken
 • Vanaf 56 dagen toegang tot de uitloop geven
 • De uitloopopeningen zijn zo breed en hoog dat de opfokhennen snel naar binnen of buiten kunnen
 • Er geldt geen maximaal aantal dieren per stal

Normen voor de binnenruimtes vleespluimvee:

(vleeskuikens, parelhoenders, eenden, kalkoenen en ganzen):

 • Maximaal 10 dieren per m2 (met een maximum van 21 kg levend gewicht per m2)
 • Minimaal 20 cm zitstok per parelhoender
 • De lengte van de uitloopopeningen naar de buitenuitloop is minimaal 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte
 • Per stal maximaal 4.800 vleeskippen, 5.200 parelhoenders, 4.000 vrouwelijke eenden of 3.200 mannelijke eenden, 2.500 kapoenen, ganzen of kalkoenen
 • De stalruimte is niet groter dan 1.600 m2. Dit betekent bijvoorbeeld maximaal 16.000 vleeskuikens (10 vleeskuikens per m2) op één bedrijf. U verdeelt deze 16.000 vleeskuikens over 4 afdelingen (maximaal 4.800 vleeskuikens per afdeling)

Normen voor mobiele pluimveestallen:

 • Maximaal 16 stuks vleespluimvee per m2 (met een maximum van 30 kg levend gewicht per m2)
 • Maximale vloeroppervlakte van 150 m2.

Voor stallen gelden algemene eisen:

U zorgt ervoor dat de vloeren vlak zijn, maar niet glad.
U zorgt ervoor dat er in de stallen voldoende daglicht binnen komt.
U zorgt voor natuurlijke ventilatie in uw stallen.
U zorgt dat 33% van het vloeroppervlak dicht is.
De dichte vloer van pluimveestallen strooit u voldoende in.
U mag eventueel gangbaar strooisel gebruiken. Als u ook stro gebruikt als ruwvoer, moet al het stro biologisch zijn.
U mag het daglicht tot max. 16 uur per dag aanvullen met kunstlicht.

Normen voor binnenruimtes opfokhennen:

 • De minimale oppervlaktes per dier zijn:

0 tot 7 weken

24 opfokhennen per m2

7 tot en met 18 weken

10 opfokhennen per m2

Vanaf 19 weken
(127e dag)

6 opfokhennen per m2

 • Verhoogde zitstokken van 6 cm lang per dier vanaf 7 weken.
 • Vanaf 56 dagen toegang tot de uitloop geven.
 • De uitloopopeningen zijn zo breed en hoog dat de opfokhennen snel naar binnen of buiten kunnen.
 • Er geldt geen maximaal aantal dieren per stal.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle