Mobile menu trigger

Eisen aan uitloop voor biologische varkens

De uitlopen voor biologische varkens moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Een onverharde uitloop moet biologisch zijn. De omschakelingsperiode voor een uitloop is één jaar
  • Uitlopen mogen verhard zijn. Hier geldt geen omschakelperiode voor. De bodemgesteldheid van een verharde uitloop is geen reden zijn om de varkens binnen te houden
  • Maximaal 75% overkapping
  • Vanaf het achterhek is er een vrije ruimte van minimaal 4 meter
  • De onderste 50 cm van het achterhek mag dicht zijn
  • Uitlopen hebben de volgende minimale oppervlaktes per dier (bewegingsruimte, behalve weidegrond):

Biggen, ouder dan 40 dagen en tot 30 kg.

0.4 m2 per dier

Vleesvarkens tot 50 kg.

0.6 m2 per dier

Vleesvarkens tot 85 kg

0,8 m2 per dier

Vleesvarkens tot 110 kg

Vleesvarkens meer dan 110 kg

1.0 m2 per dier

1,2 m2 per dier

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen oud

2.5 m2 per dier

Fokzeug

1.9 m2 per dier

Fokbeer

8.0 m2 per dier

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle