Mobile menu trigger

Diervoeding voor pluimvee

Voer van percelen in het tweede jaar van omschakeling

U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch voer voor pluimvee voldoet aan de volgende eisen:

  • Minimaal 30% van het biologische voer komt van het eigen bedrijf of uit de EU.
  • 5% van voer voor dieren mag onder voorwaarden bestaan uit gangbare ingrediënten. Voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in Bijlage III van Vo 2021/1165. Gangbare ingrediënten zijn een aanvulling op het eiwit in het diervoer. Dezelfde ingrediënten zijn niet biologisch beschikbaar en bij de productie mogen geen chemische oplosmiddelen zijn gebruikt.
  • De dieren krijgen elke dag ruwvoer. Ruwvoer is een voedermiddel met een structuurwaarde ≥ 0,4 en een deeltjesgrootte (vezellengte) ≥ 0,8 cm. Kan vers of gedroogd zijn. Gedroogd ruwvoer heeft een drogestofgehalte ≥ 80%.
  • Voert u producten van agrarische afkomst zoals meel van granen, dan zijn deze biologisch.

Voer van percelen in omschakeling

Voer van percelen die langer dan 12 maanden in omschakeling zijn, mag u voeren aan biologisch pluimvee. Denkt u hierbij om de volgende eisen:

  • Het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer bestaan als al het voer van uw eigen bedrijf komt.
  • Het rantsoen mag voor maximaal 25% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Als u krachtvoer aankoopt waarin ‘in omschakelingsvoer’ is verwerkt, telt dat ook mee.
  • Percelen die u nog geen 12 maanden geleden heeft aangemeld, zijn in het eerste jaar in omschakeling. Die percelen mag u niet gebruiken voor de oogst van voer of voor uitloop. De omschakelperiode voor grond is twee jaar, voor een uitloop één jaar.

Overige eisen aan biologisch voer

  • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
  • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicijnen en groeibevorderaars
  • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op Bijlage III van de EU-Verordening Nr. 2021/1165.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle