Mobile menu trigger

Diervoeding voor pluimvee

Voer van percelen in het tweede jaar van omschakeling

U voert uw dieren biologisch voer. Biologisch voer voor pluimvee voldoet aan de volgende eisen:

  • Minimaal 30% van het biologische voer komt van het eigen bedrijf of uit de EU.
  • 5% van het voer voor jonge dieren (=pluimvee jonger dan 18 weken) mag bestaan uit gangbare ingrediënten. Deze gangbare ingrediënten zijn dan een aanvulling op het eiwit in het diervoer. Dezelfde ingrediënten zijn niet biologisch beschikbaar en bij de productie mogen geen chemische oplosmiddelen zijn gebruikt.
  • De dieren krijgen elke dag ruwvoer.
  • Voert u producten van agrarische afkomst zoals meel van granen, dan zijn deze biologisch.

Voer van percelen in omschakeling

Voer van percelen die langer dan 12 maanden in omschakeling zijn, mag u voeren aan biologisch pluimvee. Denkt u hierbij om de volgende eisen:

  • Het rantsoen mag voor 100% uit omschakelingsvoer bestaan als al het voer van uw eigen bedrijf komt.
  • Het rantsoen mag voor maximaal 25% uit omschakelingsvoer bestaan als u voer aankoopt van percelen in het tweede omschakeljaar. Als u krachtvoer aankoopt waarin ‘in omschakelingsvoer’ is verwerkt, telt dat ook mee.
  • Percelen die u nog geen 12 maanden geleden heeft aangemeld, zijn in het eerste jaar in omschakeling. Die percelen mag u niet gebruiken voor de oogst van voer of voor uitloop. De omschakelperiode voor grond is twee jaar, voor een uitloop één jaar.

Overige eisen aan biologisch voer

  • Diervoeders zijn GMO-vrij geproduceerd
  • Diervoeders bevatten geen antibiotica, medicijnen en groeibevorderaars
  • De niet-biologische ingrediënten, toevoegingsmiddelen en hulpstoffen staan op Bijlage III van de EU-Verordening Nr. 2021/1165.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle