Mobile menu trigger

Reiniging varkensstallen

Tot 31 december 2023 mag u uw stallen en installaties reinigen en ontsmetten met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van verordening 889/2008. Producten op basis van één van de volgende werkzame stoffen mogen niet als biocide worden gebruikt:

Op basis van Bijlage IV deel D van verordening 2021/1165 mogen middelen die de volgende in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 889/2008 opgenomen actieve stoffen bevatten, niet als biociden worden gebruikt:

 • bijtende soda,
 • bijtende potas,
 • oxaalzuur,
 • natuurlijke plantenextracten, met uitzondering van lijnzaadolie, lavendelolie en pepermuntolie,
 • salpeterzuur,
 • fosforzuur,
 • natriumcarbonaat,
 • kopersulfaat,
 • kaliumpermanganaat,
 • uit natuurlijk Camelia-zaad vervaardigde theezaadpellets,
 • humuszuur,
 • peroxyazijnzuren, met uitzondering van perazijnzuur

Bij toepassing van middelen tegen insecten/parasieten voldoet u aan de toelatingseisen voor biociden. Deze middelen hebben een Ctgb-registratie voor gebruik in Nederland en zijn aantoonbaar samengesteld uit actieve stoffen die voldoen aan Bijlage VII van verordening 889/2008 en Bijlage IV deel D van verordening 2021/1165. De door het Ctgb-vastgestelde gebruiksvoorschriften zijn van toepassing.

Middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) mogen in en rond gebouwen gebruikt worden mits ze een Ctgb-registratie hebben voor toepassing in Nederland. In stallen worden deze middelen alleen in vallen gebruikt.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de nog in te vullen bijlage IV, deel A van verordening 2021/1165 van kracht.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle