Mobile menu trigger

Formulier voor het aanmelden van een nieuw perceel of percelen voor omschakeling naar de biologische landbouw

Formulier voor aanmelden percelen voor omschakeling

Gebruik dit formulier voor het aanmelden van een nieuw perceel of percelen voor omschakeling naar de biologische landbouw. Voeg ook de perceelkaart(en) toe.
U ontvangt een bevestiging van ons van de aanmelding van uw perceel of percelen. De Skal-inspecteur voert bij het eerstvolgende bezoek een fysieke inspectie uit op het nieuw aangemelde perceel of percelen. Bewaar een kopie van het formulier en de schriftelijke bevestiging van Skal in uw administratie.

Perceelkaarten
De bijgevoegde perceelkaart is een duidelijke kaart, bijvoorbeeld van de RVO of een gelijkwaardige kaart, zodat onze inspecteur het perceel makkelijk kan vinden. Op de kaart staan tevens gegevens waarop de inspecteur zich kan oriënteren, bijvoorbeeld straatnamen, huisnummers en plaatsnamen.

Overname van een biologisch perceel
Als u een perceel overneemt van een ander biologisch bedrijf, moet deze het perceel eerst afmelden bij Skal Biocontrole. Pas daarna kunnen wij het perceel aan uw areaal toevoegen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat het aan- en afmelden aaneensluitend moet plaatsvinden, anders verliest het perceel de bio-status.

Verkorte omschakelperiode
In een aantal gevallen is een kortere omschakelperiode mogelijk. Voor dit verzoek hebben wij nodig:

  • Een officiële verklaring van de terreineigenaar waarin hij verklaart dat
    1. het perceel onder de SNL-certificering valt.
    2. het perceel minimaal 3 jaar niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen. In de verklaring vermeldt hij tevens het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.
  • Een kopie van een geldig SNL-certificaat van de terreineigenaar.
  • In het geval van een kas: een verklaring en bewijs dat de bodem minimaal twee jaar vloeistofdicht afgedekt is geweest. De bodem moet nog bedekt blijven, tot en met het moment dat de Skal-inspecteur een inspectie uitvoert.

Afmelden percelen

Gebruik dit formulier voor afmelding van percelen die u niet langer biologisch wilt beheren.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle