Mobiel menu trigger

Aan- en afmelden van percelen online

U kunt via uw persoonlijke online omgeving mijn.skal.nl portaal percelen aanmelden voor omschakeling naar de biologische landbouw. Ook kunt u via deze online omgeving uw percelen afmelden.

Aanmelden

Kies op mijn.skal.nl voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna 'Aan- of afmelden van percelen'. U ontvangt een bevestiging van ons van de aanmelding van uw perceel of percelen. De Skal-inspecteur voert bij het eerstvolgende bezoek een fysieke inspectie uit op het nieuw aangemelde perceel of de nieuw aangemelde percelen. Bewaar de schriftelijke bevestiging van Skal in uw administratie.

Perceelkaarten

De bijgevoegde perceelkaart is een duidelijke kaart, bijvoorbeeld van de RVO of een gelijkwaardige kaart, zodat onze inspecteur het perceel gemakkelijk kan vinden. Op de kaart staan ook gegevens waarop de inspecteur zich kan oriënteren, bijvoorbeeld straatnamen, huisnummers en plaatsnamen.

Overname van een biologisch perceel

Neemt u een perceel over van een andere biologische boer? U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw aanmelding. Denk er dan aan dat het afmelden van het perceel door de andere biologische boer en het aanmelden van het perceel door u tegelijkertijd gebeurt. Een perceel verliest zijn biologische status na afmelding. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen.

Afmelden percelen

U kunt via uw persoonlijke mijn.skal.nl portaal, ook percelen afmelden die u niet langer biologisch wilt beheren. Percelen die zijn afgemeld verliezen de biologische status. Kies in uw mijn.skal.nl voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna> 'Aan- of afmelden van percelen'.

Wilt u uw biologische percelen overdragen aan een andere biologische boer? Denkt u er dan aan dat aan- en afmelden tegelijk moet gebeuren. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen. U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw afmelding.

*Vanaf 2023 rekent Skal de kosten die gemaakt worden voor de beoordeling van een verzoek door aan de exploitant. Dit tarief wordt opgenomen in het Tarievenblad van 2023.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle