Mobile menu trigger

Certificering

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wil produceren, verhandelen of opslaan laat zich bij Skal Biocontrole registreren. Na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier starten wij het certificeringsproces. Het proces bestaat uit een drietal stappen:

  • Toelatingsonderzoek: wij voeren op uw bedrijf een toelatingsonderzoek uit. Let erop dat uw gegevens bij de KvK actueel zijn, deze vormen voor ons de basis voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek. De Skal-inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Hij noteert deze bevindingen in een rapport. Op kantoor wordt dit rapport beoordeeld.
  • Omschakelperiode: afhankelijk van het type bedrijf gaat er een omschakelperiode van start. In deze periode voldoet u aan alle voorwaarden voor biologische productie, maar bent u nog niet gecertificeerd.
  • Certificatie: na het doorlopen van de omschakelperiode en bij een positieve beoordeling door de Skal-inspecteur en een medewerker van het team Certificatie, ontvangt u het bio-certificaat. Vanaf dat moment kunt u producten als biologisch verkopen.

Na de certificering blijft uw bedrijf onder toezicht staan. Uw bedrijf krijgt minimaal 1 keer per kalenderjaar bezoek van een Skal-inspecteur. Dit bezoek kondigen wij vooraf aan. Tijdens de inspectie stelt de inspecteur vast of uw bedrijf nog steeds aan de voorwaarden voor biologische productie voldoet.
Certificering is gebaseerd op Europese wetgeving, die is vertaald in een Nederlandse wetgeving. Daarnaast zijn er Skal-reglementen. De Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving en onze reglementen kunt u hier nalezen.Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Starten met Bio Veehouderij Certificering en inspectie Certificering

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle