Mobiel menu trigger

USDA: antibioticavrije zuivel

Exportcertificaat Verenigde Staten: antibioticavrije zuivel

Voor export naar Verenigde Staten toont u aan dat uw biologische zuivel antibioticavrij is. Dit doet u door een antibioticavrij-verklaring aan te vragen bij Skal Biocontrole.

Hoe verwerf ik een antibioticavrij certificaat?

 1. Omschakeling. De omschakeling van biologische dieren naar een aanvullend antibioticavrije productiemethode duurt 12 maanden conform het National Organic Program (NOP) van de United States Department of Agriculture (USDA). U geeft ons dus het bewijs dat u de afgelopen 12 maanden geen antibiotica heeft gebruikt
 2. Werkplan. U maakt een werkplan waarin u beschrijft hoe u de aanvullende regelgeving op uw bedrijf conform het National Organic Program (NOP) borgt. Hieronder leest u meer over het werkplan. U stuurt het werkplan digitaal naar landbouw@skal.nl met een verzoek tot beoordeling. Bij een goedkeuring van het werkplan volgt een aanvullende inspectie op antibioticavrije biologische productie. De kosten van de beoordeling en de inspectie vindt u in ons Tarievenblad. De Skal-inspecteur maakt een afspraak met u. Indien mogelijk wordt deze afspraak gecombineerd met de jaarlijkse inspectie. In dat geval wordt alleen de extra inspectietijd in rekening gebracht. Bij afkeuring van uw werkplan krijgt u geen verklaring voor antibioticavrije biologische productie. U kunt opnieuw een werkplan indienen
 3. Certificatiebesluit. Op basis van uw werkplan besluit Skal Biocontrole om de productie wel of niet te certificeren. Bij een positief besluit voegen we de antibioticavrije productie toe aan uw bio-certificaat. Skal Biocontrole heeft uw bedrijf dus beoordeeld als een USDA NOP waardig bedrijf. Deze informatie overlegt u ook aan uw afnemer. Let op: u mag bio-melk alleen als antibioticavrij verhandelen als u daar daadwerkelijk voor bent gecertificeerd
 4. Aanvullende inspectie. Tijdens de aanvullende inspectie drie of vier maanden na de certificering beoordeelt Skal Biocontrole of u de processen uit uw werkplan praktisch toepast in uw bedrijfsvoering
 5. Jaarlijkse inspectie. Zolang uw bedrijf gecertificeerd is voor antibioticavrije productie, neemt Skal Biocontrole de controle hierop mee in de jaarlijkse inspecties. Wanneer blijkt dat uw bedrijf niet meer voldoet aan de voorwaarden kan de antibioticavrije certificering worden ingetrokken. Let op: dieren die eenmaal zijn omgeschakeld naar de antibioticavrije biologische productiemethode, maar onverhoopt toch antibiotica krijgen toegediend, kunnen nooit meer deelnemen aan het antibioticavrije programma.

Werkplan antibioticavrije productie

Dieren
U gebruikt tenminste 12 maanden geen antibiotica meer op uw bedrijf. In overleg met uw veterinair stelt u voor uw dieren een behandelplan op. In dit behandelplan staat:

 • Hoe u in geval van aandoeningen bij uw melkvee deze zonder antibiotica gaat bestrijden
 • Hoe u bij antibioticagebruik de behandelde dieren aantoonbaar identificeert, uit de kudde verwijdert en deze dieren en hun producten volledig gescheiden houdt
 • Hoe u ervoor zorgt dat de aanvoer van dieren van buiten uw bedrijf in lijn is met de aanvullende voorwaarden
  Voor dit werkplan mag u uw huidige bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan gebruiken.

Aanvoer van dieren
U voert slechts vrouwelijke dieren aan die:

 • Afkomstig zijn van een USDA NOP antibioticavrij biologisch bedrijf
 • Als kalf nooit antibiotica hebben gehad. Ook het moederdier is in de laatste drie maanden van de dracht niet behandeld met antibiotica
 • Afkomstig zijn van een biologische rundveehouderij waarvan de gekochte dieren aantoonbaar minimaal de laatste 12 maanden geen antibiotica hebben gehad

Medicijnregistratie
U houdt een overzichtelijke registratie bij van de middelen die u bij elk dier toepast en om welke reden dat is, inclusief de dubbele wachttermijnen.

Dieradministratie
U houdt een overzichtelijke dieradministratie bij en geeft per dier aan of ze wel of niet antibioticavrij zijn.

Afvoer melk
In geval van meerdere melkstromen (melk van antibioticavrije dieren en van dieren die niet onder de antibioticavrije certificering vallen) zorgt u ervoor dat de afvoer van de antibioticavrije melk aantoonbaar volledig gescheiden is van andere melksoorten. Ook wanneer uw antibioticavrije melk met melk van andere bedrijven wordt vervoerd, toont u aan dat de melkstromen gescheiden blijven.

Vermenging/verwisseling
Vermenging of verwisseling van antibioticavrije melk met andere melkstromen meldt u direct aan Skal Biocontrole. Tijdens de inspectie zullen we wanneer u meerdere melkstromen heeft de afzet van de melk uitgebreid bespreken.

Meer informatie
Bij vragen over certificering van antibioticavrije zuivel kunt u contact opnemen met de Skal-medewerkers van de afdeling Landbouw. Klik hier voor de Europese richtlijn voor antibioticavrije export naar de VS.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle