Mobile menu trigger

Eisen aan de uitloop voor biologisch pluimvee

  • Biologisch gehouden pluimvee heeft een uitloop. De omschakeltermijn van de uitloop is 1 jaar
  • Pluimvee heeft tenminste één derde van het leven – ofwel ten minste acht uur per dag – toegang tot de uitloop

Uitlopen voldoen aan de volgende eisen:

  • Voldoende begroeiing en schuilmogelijkheden, waardoor het pluimvee de hele uitloop gebruikt
  • De minimale oppervlaktes per dier zijn:

Leghennen, vleeskuikens en parelhoenders

4 m2 per dier

Opfokhennen

1 m2 per dier

Eenden

4.5 m2 per dier

Kalkoenen

10 m2 per dier

Ganzen

15 m2 per dier

  • Na het houden van een koppel dieren staat de uitloop een periode leeg. Voor legkippen is deze periode 60 dagen en voor vleeskuikens 30 dagen.
  • Wisseluitlopen zijn alleen toegestaan als per wisseluitloop het minimale oppervlakte per dier beschikbaar is. Voor leghennen is altijd minimaal 4m2 per dier beschikbaar
  • Zonnepanelen zijn toegestaan, mits deze de kippen niet belemmeren om de uitloop te gebruiken. De kippen moeten van de hele uitloop gebruik kunnen maken.

Uitloop bij een mobiele pluimveestal met een maximale vloeroppervlakte van 150 m2:
Vleespluimvee: 2,5 m2 per dier.

Wanneer mag ik mijn pluimvee binnen houden?

Dagelijkse uitloop is verplicht voor biologisch pluimvee. Maar onder bijzondere omstandigheden mag u ze binnenhouden. U vraagt hiervoor altijd schriftelijke toestemming aan Skal Biocontrole. Bijzondere omstandigheden waarbij u het pluimvee binnen mag houden zijn bijvoorbeeld:

  • Bij extreme weersomstandigheden. U overtuigt de inspecteur dat er sprake is van extreme weersomstandigheden. U mag het pluimvee niet binnen houden om hoger voerverbruik te voorkomen.
  • Bij ziekte in uw koppel. U toont aan met een verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren dat uw dieren ziek zijn. U overlegt met Skal Biocontrole of dieren binnen mogen blijven.
  • Ophokplicht geldt als wettelijke basis om uw pluimvee binnen te houden.

Hoe gebeurt de controle van de uitloop?
Wij controleren tijdens de jaarlijkse inspectie of u uw pluimvee uitloop geeft. Bovendien voeren wij onaangekondigde inspecties uit. Hierbij kijkt de Skal-inspecteur ook naar de beschikbaarheid en het gebruik van de uitloop.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle