Mobile menu trigger

Certificering

Hertenhouders kunnen biologisch worden gecertificeerd. Skal Biocontrole heeft echter de voorschriften voor certificering nog niet in detail uitgezocht, omdat er tot nog toe zich geen hertenhouder zich voor certificering heeft aangemeld. Zodra dit gebeurt zal Skal de regels verder naar de Nederlandse praktijk vertalen.

Veehouders die biologische dieren in Nederland willen aanbieden kunnen gratis gebruik maken van de database op de website www.organicxlivestock.nl. Deze dienst wordt aangeboden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De omschakelingsperiode duurt 12 maanden. Wanneer er op het bedrijf niet eerder herten zijn gehouden en de veestapel dus voor het eerst wordt samengesteld, moeten de binnengebrachte niet-biologische herten jonger zijn dan 6 maanden zijn. Voor vrouwelijke dieren geldt bovendien dat er jaarlijks maximaal 20% niet-biologische hertachtigen mogen worden aangevoerd. Op eenheden met minder dan tien hertachtigen mag er jaarlijks maximaal één dier worden aangevoerd.

Meer over voeding, huisvesting en houderij: zie de andere voorschriften over deze diergroep.

Wettekst: 848: Bijlage II deel II art. 1.2.2 h, 1.3.4.4.1 d en 1.3.4.4.2

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle