Mobile menu trigger

Certificering

Konijnenhouders kunnen biologisch worden gecertificeerd. Skal Biocontrole heeft echter de voorschriften voor certificering nog niet in detail uitgezocht, omdat er tot nog toe zich geen konijnenhouder voor certificering heeft aangemeld. Zodra dit gebeurt zal Skal de regels verder naar de Nederlandse praktijk vertalen.

Veehouders die biologische dieren in Nederland willen aanbieden kunnen gratis gebruik maken van de database op de website www.organicxlivestock.nl. Deze dienst wordt aangeboden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De omschakelingsperiode duurt 3 maanden. Wanneer er op het bedrijf niet eerder konijnen zijn gehouden en de veestapel dus voor het eerst wordt samengesteld moeten aangevoerde niet-biologische konijnen jonger dan 3 maanden zijn. Voor vrouwelijke dieren geldt bovendien dat er jaarlijks maximaal 20% niet-biologische konijnen mogen worden aangevoerd. In eenheden met minder dan tien konijnen mag er jaarlijks maximaal één dier worden vervangen.

Meer over voeding, huisvesting en houderij: zie de andere voorschriften over deze diergroep.

Wettekst: EU-verordening 2018/848: Bijlage II deel II art. 1.2.2 g, 1.3.4.4.1 d en 1.3.4.4.2

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle