Mobiel menu trigger

Gezondheidszorg schapen en geiten

U kiest voor sterke rassen die geschikt zijn voor de biologische landbouw. U versterkt de natuurlijke weerstand van uw dieren door goede voeding, verzorging en leefomstandigheden.

Diergeneesmiddelen

Als medicijnen nodig zijn, gebruikt u bij voorkeur natuurlijke en homeopathische middelen. De dierenarts mag besluiten om een regulier geneesmiddel of antibiotica voor te schrijven. Alle medicijnen die u gebruikt dienen een REG-NL nummer (regulier of fytotherapeutisch) of een REG-NL-H nummer (homeopathisch) te hebben. Als biologische dieren dergelijke middelen krijgen, verdubbelt de wachttijd die voor niet-biologische dieren geldt.

Hoeveel behandelingen mag ik uitvoeren?

U mag een dier maximaal drie keer per jaar met een regulier medicijn behandelen.
Dieren die korter dan één jaar leven, mag u maximaal één keer behandelen met reguliere geneesmiddelen.

Behandelingen tellen als volgt mee:

  • Een serie behandelingen voor één ziekte of aandoening is één behandeling.
  • Geeft u een nieuwe behandeling voor dezelfde aandoening, dan telt dit als tweede behandeling.
  • Een serie behandelingen voor verschillende, maar wel met elkaar samenhangende, ziektebeelden telt als één behandeling.

De volgende behandelingen tellen niet mee:

  • Behandelingen die wettelijk verplicht zijn.
  • Inentingen en vaccinaties.
  • Behandelingen tegen parasieten.

De ziekenboeg

U beschikt over een aparte ruimte voor een ziek dier dat onder behandeling van een dierenarts staat. Deze ruimte is voorzien van strooisel en een vaste vloer en is groot genoeg voor het dier om zich gemakkelijk te kunnen bewegen.

Ik heb het dier vaker behandeld dan toegestaan. Wat nu?

U mag het dier en de producten van dit dier niet als biologisch verkopen.

Registratie medicijnen en wachttijd

U registreert het gebruik van diergeneesmiddelen. U verdubbelt de wachttermijn van elk geneesmiddel en noteert dit. De minimale wachttermijn is 48 uur. Dit geldt ook voor een geneesmiddel waarvoor geen wachttermijn is bepaald. Deze 48 uur wachttermijn is alleen van toepassing op reguliere diergeneesmiddelen, en niet op homeopathische of fytotherapeutische diergeneesmiddelen.

Hormonen

Het is niet toegestaan preventief hormonen te gebruiken om de groei, productie, vruchtbaarheid of voortplanting te regelen.

Alleen als een individueel dier ziek is, mag u hormonen als diergeneeskundige behandeling geven zodat het dier kan herstellen. U doet dit alleen op recept van de dierenarts. Een voorbeeld hiervan is het opheffen van schijndracht bij een geit.

Ingrepen: onthoornen

Routinematige ingrepen zijn verboden. Onthoornen mag alleen met een ontheffing en moet gebeuren onder verdoving, op de meest geschikte leeftijd en is een taak voor de dierenarts. Een geldige reden voor ontheffing is als onthoornen nodig is voor de gezondheid, het welzijn, de hygiëne of de veiligheid van het dier. Ook kan het voor de veiligheid van de veehouder noodzakelijk zijn. Op Mijn.Skal.nl kunt u de ontheffing invullen en indienen.

Voor het verwijderen van hoornpitten bij jonge dieren (leeftijd lammeren maximaal 1 maand) kunt u een ontheffing voor onthoornen van jonge dieren op bedrijfsniveau aanvragen, met een geldigheid van 12 maanden.

In het geval van oudere dieren kunt u via één aanvraag voor meerdere diernummers ontheffing aanvragen. De ontheffing voor het onthoornen van oudere dieren is 2 maanden geldig, dus de in de ontheffing genoemde dieren moeten binnen die periode zijn onthoornd.

Kalmerings- en dwangmiddelen

U mag geen kalmerings- en dwangmiddelen gebruiken. Ook niet bij bijvoorbeeld transport.

Overzichtstabel

Voor welke diergeneesmiddelen toegediend aan of gebruikt op het dier geldt de dubbele wachttijd en welke middelen tellen mee voor het maximaal aantal behandelingen?

Voorwaarden bij toedienen diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddel

Telt mee als behandeling

Dubbele wachttijd

Attest*/BBP

Homeopathische middelen

Nee

Nee

Nee

Fytotherapeutische middelen

Nee

Nee

Nee

Reguliere (allopathische) diergeneesmiddelen, antibiotica

Ja

Ja

Attest

Pijnstillers

Ja, behalve bij castratie en onthoornen

Ja

Attest

Middelen tegen parasieten en vliegen

Nee

Ja. Dit geldt voor zowel antiparasitaire middelen met een RegNl-nummer als een N-nummer

Nee

Verplichte uitroeiingsregelingen

Nee

Ja als het een allopathisch middel is
Nee als het een vaccin is

Attest

Vaccin

Nee

Nee

Attest of BBP

Diergeneesmiddelen met stoffen die van nature voorkomen in het lichaam (bijv. vitamine of Ca-Mg-infuus)

Nee

Nee

Attest of BBP

Klauwverzorgingsproducten

Nee, mits het middel niet gebruikt wordt als reinigings-, ontsmettings- of diergeneesmiddel.

Nee, mits het middel niet gebruikt wordt als reinigings-, ontsmettings- of diergeneesmiddel.

Nee

Dipmiddelen spenen

Nee

Nee

Nee

Off-labelgebruik middelen/cascaderegeling

Ja

Ja

Attest

*attest kan bv zijn in de vorm van een bezoekverslag of visitebrief van de dierenarts

Castreren van vleesvee

Het castreren van vleesvee is toegestaan. Dit gebeurt onder verdoving en op de meest geschikte leeftijd. U mag zelf castreren als u daarvoor bent opgeleid, maar alleen onder verantwoording van de dierenarts.

Kunstmatige voortplanting

Kunstmatige inseminatie is toegestaan. Andere vormen van kunstmatige voortplanting, zoals embryotransplantatie of gesekst sperma, zijn niet toegestaan.

Dieren vastzetten of aanbinden

U mag geen dieren vastzetten of aanbinden. Alleen als het nodig is voor de veiligheid van het dier, mag u een individueel dier korte tijd vastzetten. Dat is bijvoorbeeld het geval als een tochtig dier zichzelf of andere dieren in gevaar brengt.
Heeft u niet meer dan tien schapen of geiten, inclusief jongvee, dan is aanbinden van deze dieren toegestaan. Voorwaarde is dat u de dieren in het weideseizoen weidegang geeft en in de stalperiode minimaal tweemaal per week toegang tot een uitloop in de openlucht.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle