Mobile menu trigger

Gezondheidszorg schapen en geiten

Bij voorkeur gebruikt u natuurlijke en homeopathische geneesmiddelen. Onder verantwoording van de dierenarts mag u een regulier geneesmiddel of antibiotica gebruiken. De wachttijd verdubbelt. Preventief gebruik van reguliere geneesmiddelen en antibiotica is niet toegestaan.

Hoeveel behandelingen mag ik doen?
U mag een dier maximaal 3 keer per jaar met een regulier geneesmiddel behandelen.

Dieren die korter dan één jaar leven, mag u maximaal één keer behandelen met reguliere geneesmiddelen.

Behandelingen tellen als volgt mee:

  • Een serie behandelingen voor één ziekte/aandoening is één behandeling
  • Start u een nieuwe behandeling voor dezelfde aandoening, dan telt dit als tweede behandeling
  • Een serie behandelingen voor verschillende, maar wel met elkaar samenhangende ziektebeelden telt als één behandeling

De volgende behandelingen tellen niet mee:

  • Wettelijk verplichte behandelingen
  • Inentingen/vaccinaties
  • Behandelingen tegen parasieten

Ik heb het dier vaker behandeld dan toegestaan. Wat nu?
U mag het dier en zijn producten niet als biologisch verkopen.

Medicijnregistratie
U registreert het gebruik van diergeneesmiddelen. U verdubbelt de wachttermijn van elk geneesmiddel en noteert dit. Is er voor een geneesmiddel geen wachttermijn bepaald, dan geldt een wachttermijn van minimaal 48 uur.

Hormonen
U mag niet preventief hormonen gebruiken om de groei, productie, vruchtbaarheid of voortplanting te regelen. Alleen als een individueel dier ziek is, mag u hormonen als diergeneeskundige behandeling toedienen (curatief gebruik). U doet dit alleen op voorschrift van de dierenarts. Een voorbeeld hiervan is het opheffen van schijndracht bij een geit.

Ingrepen - onthoornen
Routinematige ingrepen zijn verboden. Onthoornen mag alleen met een ontheffing, als gezondheid, welzijn of veiligheid van het dier en/of de veiligheid van de veehouder in het geding zijn.

Voor het onthoornen van dieren heeft u per individueel dier dat u gaat onthoornen, vóóraf ontheffing nodig. U kunt deze ontheffing aanvragen, door in te loggen op Mijn.Skal.nl. Vervolgens kunt u de ontheffing invullen en indienen.

U kunt in één aanvraag voor meerdere diernummers ontheffing aanvragen. Het onthoornen moet uitgevoerd worden onder verdoving, op de meest geschikte leeftijd en onder verantwoording van een dierenarts.

Kalmerings- en dwangmiddelen
Gebruik van deze middelen, bijvoorbeeld bij het transport, is niet toegestaan.

Castreren
Castreren is toegestaan. Dit gebeurt onder verdoving op de meest geschikte leeftijd. U castreert onder verantwoording van de dierenarts.

Kunstmatige voortplanting
Kunstmatige inseminatie is toegestaan. Andere vormen van kunstmatige voortplanting, zoals embryotransplantatie of gesekst sperma, is niet toegestaan.

Dieren vastzetten (aanbinden)

Dieren vastzetten of aanbinden mag niet. Alleen als de veiligheid van een dier in het geding komt, mag een individueel dier korte tijd worden vastgezet.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle