Mobiel menu trigger

Mestintermediair

Het is vanaf augustus 2015 toegestaan om biologische mest af te zetten via een intermediair.

Veehouders die mest willen afzetten via een mestintermediair:

 • sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met een bij Skal geregistreerde mestintermediair.
 • ontvangen van de mestintermediair een geldige verklaring dat de intermediair volgens Skal voldoet aan de voorwaarden.
 • gebruiken bij afvoer van mest naar de mestintermediair het formulier Verklaring herkomst dierlijke mest.
 • houden een administratie bij van de mestafvoer naar de mestintermediair.

De mestintermediair:

 • is geregistreerd als mestintermediair bij Skal.
 • heeft een geldige verklaring dat ze mogen opereren als mestintermediair van Skal.
 • wordt jaarlijks door Skal geïnspecteerd.
 • betaalt Skal een vergoeding voor de registratie en het toezicht, de tarieven hiervoor staan in het Skal tarievenblad.
 • Voordat er mest wordt afgenomen dient de mestintermediair een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de leverende veehouder.
 • In alle gevallen wordt vermenging van biologische en gangbare mest voorkomen
 • De aard van de bewerking mag het biologische karakter van de bewerkte mest niet ongedaan maken.
 • Bij afvoer van mest naar een biologisch bedrijf dient de mestintermediair gebruik te maken van het formulier Verklaring herkomst dierlijke mest.
 • De mestintermediair houdt een administratie bij van o.a. de aan- en afvoer van de biologische mest.

Aanmelden en registreren als mestintermediair?

Na ontvangst van een volledig ingevuld registratieformulier mestintermediair en een beschrijving van de processen op uw bedrijf starten wij het proces om uw bedrijf te registreren als goedgekeurde mestintermediair.
Het proces tot goedkeuring bestaat uit een aantal stappen:

 • Inspectie: wij voeren op uw bedrijf een inspectie uit. De inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet en gaat na of de beschrijving van de processen op uw bedrijf overeenkomt met de werkelijke situatie. Hij noteert deze bevindingen in een rapport. Op kantoor beoordelen wij dit rapport.
  Onze planners nemen contact met u op om de inspectie in te plannen. Voor mestintermediairs is het niet mogelijk om een spoedprocedure aan te vragen.
 • Goedkeuring: bij een positieve beoordeling door de inspecteur ontvangt u een verklaring waarin staat dat uw bedrijf biologische mest mag opslaan en verwerken. Vanaf dat moment kunt u biologische mest gaan aan- en afvoeren, opslaan, verwerken en afzetten naar biologische bedrijven. De verklaring is een jaar geldig.

Na het ontvangen van deze verklaring blijft uw bedrijf onder onze controle staan. Tijdens jaarlijkse inspecties stellen wij vast of uw bedrijf nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Bij een positief resultaat wordt de verklaring opnieuw tot 31 december van het volgende jaar afgegeven.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle