Mobile menu trigger

Omschakelen schapen en geiten

De omschakeling van uw schapen- of geitenbedrijf begint met het omschakelen van de percelen. U meldt zich daarvoor aan bij Skal Biocontrole. Na registratie gaat de omschakelperiode in. Zodra u kunt voldoen aan de biologische regelgeving voor uw vee voor o.a. diervoeders, start u met de omschakeling van uw vee. Dit is meestal een jaar na het begin van de omschakeling van uw percelen, wanneer u percelen heeft die zich in het tweede jaar van omschakeling bevinden.

  • Na 6 maanden omschakelen mag u de melk biologisch afzetten
  • Na 6 maanden mag u het vlees biologisch afzetten

In beide gevallen geldt dat deze producten op uw certificaat moeten staan voordat u ze biologisch mag verkopen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle