Mobile menu trigger

Omschakelen varkenshouderij

Omschakeling van het varkensbedrijf

Vanaf het moment dat u de dieren aanmeldt voor omschakeling bij Skal Biocontrole houdt u zich aan alle biologische eisen.

  • Een vleesvarkensbedrijf voert alle dieren vanaf de startdatum biologisch voer. U mag pas biologische varkens leveren nadat alle niet-biologische dieren van uw bedrijf zijn afgevoerd
  • Een vermeerderingsbedrijf voert alle dieren vanaf de startdatum biologisch voer. U mag pas biologische biggen leveren als de omschakelperiode van zes maanden voorbij is
  • Een gesloten varkensbedrijf kan het vermeerderingsdeel (zeugen en gespeende biggen) en het vleesvarkensdeel na elkaar omschakelen. Dit mag alleen als u de vleesvarkens in een andere stal of stallen met eigen voeropslag houdt. U splitst uw bedrijf in maximaal twee delen. Deze splitsing kunt u alleen maken tussen verschillende stallen en verschillende voersoorten. Heeft u alle varkens onder één dak, dan is splitsing niet mogelijk

Omschakeling uitlopen

  • Een varkensbedrijf met verharde uitlopen hoeft de uitlopen niet om te schakelen. U kunt direct beginnen met omschakelen van dieren of starten met biologische dieren
  • Een varkensbedrijf met onverharde uitlopen schakelt eerst de uitlopen om. De omschakelperiode van de uitloop is één jaar. Daarna kunt u uw dieren aanmelden voor omschakeling.
Skal tijdlijnen DEF Skal tijdlijn varkens
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle