Mobile menu trigger

Omschakelen varkenshouderij

Omschakeling van het varkensbedrijf

Vanaf het moment dat u de dieren aanmeldt voor omschakeling bij Skal Biocontrole houdt u zich aan alle biologische eisen.

  • Een vleesvarkensbedrijf voert alle dieren vanaf de startdatum biologisch voer. U mag pas biologische varkens leveren nadat alle niet-biologische dieren van uw bedrijf zijn afgevoerd
  • Een vermeerderingsbedrijf voert alle dieren vanaf de startdatum biologisch voer. U mag pas biologische biggen leveren als de omschakelperiode van zes maanden voorbij is
  • Een gesloten varkensbedrijf kan het vermeerderingsdeel (zeugen en gespeende biggen) en het vleesvarkensdeel na elkaar omschakelen. Dit mag alleen als u de vleesvarkens in een andere stal of stallen met eigen voeropslag houdt. U splitst uw bedrijf in maximaal twee delen. Deze splitsing kunt u alleen maken tussen verschillende stallen en verschillende voersoorten. Heeft u alle varkens onder één dak, dan is splitsing niet mogelijk

Omschakeling uitlopen

  • Een varkensbedrijf met verharde uitlopen hoeft de uitlopen niet om te schakelen. U kunt direct beginnen met omschakelen van dieren of starten met biologische dieren
  • Een varkensbedrijf met onverharde uitlopen schakelt eerst de uitlopen om. De omschakelperiode van de uitloop is één jaar. Daarna kunt u uw dieren aanmelden voor omschakeling.

Hieronder vindt u de meest voorkomende variant van een omschakelschema voor uitlopen van varkens.

Skal tijdlijnen DEF Skal tijdlijn varkens
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle