Mobile menu trigger

Verklaring herkomst dierlijke mest

Van elke partij dierlijke mest die u aanvoert, dient u een verklaring van herkomst te bewaren. Bij voorkeur bewaart u deze verklaring bij het afleveringsbewijs van de partij mest. Hou de formulieren bij elkaar.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle