Mobile menu trigger

Verklaring herkomst dierlijke mest

Van elke partij dierlijke mest die u aanvoert, dient u een verklaring van herkomst te bewaren. Bij voorkeur bewaart u deze verklaring bij het afleveringsbewijs van de partij mest. Hou de formulieren bij elkaar.

Mijn Skal

U vindt het formulier Verklaring herkomst dierlijke mest ook op Mijn Skal onder de tegel Downloads.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle