Mobiel menu trigger

Minimum slachtleeftijd van biologisch pluimvee

U maakt gebruik van traag groeiende pluimveerassen. Een traag groeiend pluimveeras is een ras waarvan de dieren gemiddeld niet meer dan 40 gram per dag groeien.

Wanneer u geen traag groeiende rassen gebruikt, geldt de volgende minimum slachtleeftijd:

Kippen

81 dagen

Kapoenen

150 dagen

Pekingeenden

49 dagen

Barbarijse eenden, vrouwelijke dieren

70 dagen

Barbarijse eenden, mannelijke dieren

84 dagen

Mulardeenden

92 dagen

Parelhoenders

94 dagen

Mannelijke kalkoenen en braadganzen

140 dagen

Vrouwelijke kalkoenen

100 dagen

Omschakelperiode

Voor biologische kuikens geldt geen omschakelperiode. Voor gangbare (=niet-biologische) kuikens geldt wel een omschakelperiode van 10 weken (70 dagen).

Gangbare kuikens mag u alleen gebruiken als er geen biologische kuikens beschikbaar zijn en u in het bezit bent van een geldige ontheffing voor het gebruik van gangbare kuikens.

LET OP: De eenmalige, generieke ontheffing voor het opzetten van gangbare vleeskuikens, afgegeven voor 1 januari 2022 is niet meer geldig. U moet vanaf 1 januari 2022 voor elke nieuwe koppel gangbare vleeskuikens ontheffing aanvragen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle