Mobiel menu trigger

Reiniging pluimveestal

Tot 31 december 2025 mag u uw stallen en installaties reinigen en ontsmetten met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van verordening 889/2008. Dit zijn de volgende producten:

 • Kalium- en natriumzeep
 • Water en stoom
 • Kalkmelk
 • Kalk
 • Ongebluste kalk
 • Natriumhypochloriet (bijvoorbeeld bleekwater)
 • Bijtende soda
 • Bijtende potas
 • Waterstofperoxide
 • Natuurlijke plantenextracten
 • Citroenzuur, perazijnzuur, mierenzuur, melkzuur, oxaalzuur en azijnzuur
 • Alcohol
 • Salpeterzuur (uitrusting van melkstallen)
 • Fosforzuur (uitrusting van melkstallen)
 • Formaldehyde
 • Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor spenen en melkinstallaties
 • Natriumcarbonaat

LET OP: Op basis van Bijlage IV deel D van verordening 2021/1165 mogen middelen die de volgende in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 889/2008 opgenomen actieve stoffen bevatten, niet als biociden worden gebruikt:

 • bijtende soda,
 • bijtende potas,
 • oxaalzuur,
 • natuurlijke plantenextracten, met uitzondering van lijnzaadolie, lavendelolie en pepermuntolie,
 • salpeterzuur,
 • fosforzuur,
 • natriumcarbonaat,
 • kopersulfaat,
 • kaliumpermanganaat,
 • uit natuurlijk Camelia-zaad vervaardigde theezaadpellets,
 • humuszuur,
 • peroxyazijnzuren, met uitzondering van perazijnzuur

Bij toepassing van middelen tegen insecten/parasieten voldoet u aan de toelatingseisen voor biociden. Deze middelen hebben een Ctgb-registratie voor gebruik in Nederland en zijn aantoonbaar samengesteld uit actieve stoffen die voldoen aan Bijlage VII van verordening 889/2008 en Bijlage IV deel D van verordening 2021/1165. De door het Ctgb-vastgestelde gebruiksvoorschriften zijn van toepassing.

Middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) mogen in en rond gebouwen gebruikt worden mits ze een Ctgb-registratie hebben voor toepassing in Nederland. In stallen worden deze middelen alleen in vallen gebruikt.

Vanaf 1 januari 2026 wordt de nog in te vullen bijlage IV, deel A van verordening 2021/1165 van kracht.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle