Mobile menu trigger

Eisen biologische varkensstallen

Stallen en weilanden zijn zo ingericht dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten.

Biologische stallen voldoen aan de volgende algemene eisen:

 • De vloeren zijn vlak zijn maar niet glad
 • Voldoende daglicht
 • Natuurlijke ventilatie
 • 50% van het vloeroppervlak is dicht
 • Niet-biologisch strooisel is eventueel toegestaan. Als het stro ook gebruikt wordt als ruwvoer, is al het stro biologisch
 • Dieren worden niet vastgezet, tenzij dit voor de veiligheid van een enkel dier voor een zeer beperkte periode nodig is
 • Stallen en installaties worden schoongemaakt met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van de EU-Verordening Nr.889/2008.

Varkensstallen voldoen daarnaast aan de volgende aanvullende eisen:

 • Varkens hebben voldoende schone en droge ligruimtes die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal
 • Weidegang voor varkens is niet verplicht, uitloop in de open lucht wel
 • Zeugen houdt u in groepen, behalve in de laatste fase van de dracht en tijdens de zoogperiode
 • Biggen worden niet gehouden in vlakke batterijen of biggenkooien
 • Varkens kunnen in de bewegingsruimten mesten en wroeten
 • Zeugen hebben enkele dagen voor de verwachte worp genoeg natuurlijk nestmateriaal beschikbaar om een nest te maken
 • De minimum oppervlaktes voor varkens zijn:
Minimum oppervlaktes stallen - varkens

Gespeende biggen tot 35 kg

0.6 m2 per dier

Vleesvarkens en gelten tot 50 kg

0.8 m2 per dier

Vleesvarkens en gelten tot 85 kg

1.1 m2 per dier

Vleesvarkens en gelten tot 110 kg

1.3 m2 per dier

Vleesvarkens en gelten meer dan 110 kg

1,5 m2 per dier

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen oud

7.5 m2 per dier

Fokzeug

2.5 m2 per dier

Fokbeer

6.0 m2 per dier

Een trog of feeder waarin een varken niet kan liggen, moet worden afgetrokken van de beschikbare binnenruimte van het hok.
Verordening (EU) 2020/464

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle