Mobile menu trigger

Eisen biologische varkensstallen

Biologische stallen voldoen aan de volgende algemene eisen:

 • De vloeren zijn vlak zijn maar niet glad
 • Voldoende daglicht
 • Natuurlijke ventilatie
 • 50% van het vloeroppervlak is dicht
 • Voldoende schone en droge ligruimte, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal
 • Gangbaar strooisel is eventueel toegestaan. Als het stro ook gebruikt wordt als ruwvoer, is al het stro biologisch
 • Dieren worden niet vastgezet, tenzij dit voor de veiligheid van een enkel dier voor een zeer beperkte periode nodig is
 • Stallen en installaties worden schoongemaakt met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van de EU-Verordening Nr.889/2008.

Varkensstallen voldoen daarnaast aan de volgende aanvullende eisen:

 • Varkens hebben voldoende schone en droge ligruimtes die voldoende zijn ingestrooid
 • Weidegang voor varkens is niet verplicht, uitloop in de open lucht wel
 • Zeugen houdt u in groepen, behalve in de laatste fase van de dracht en tijdens de zoogperiode
 • Biggen worden niet gehouden in vlakke batterijen of biggenkooien
 • Varkens kunnen in de bewegingsruimten mesten en wroeten
 • De minimum oppervlaktes voor varkens zijn:

Biggen, ouder dan 40 dagen en tot 30 kg.

0.6 m2 per dier

Vleesvarkens tot 50 kg.

0.8 m2 per dier

Vleesvarkens tot 85 kg

1.1 m2 per dier

Vleesvarkens tot 110 kg

Vleesvarkens meer dan 110 kg

1.3 m2 per dier

1,5 m2 per dier

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen oud

7.5 m2 per dier

Fokzeug

2.5 m2 per dier

Fokbeer

6.0 m2 per dier

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle