Mobile menu trigger

Huisvesting en weidegang schapen en geiten

Stallen en weides zijn zo ingericht dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten, tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moet u voorkomen.

De binnenruimte, de stallen
Voor de stallen gelden de volgende algemene eisen:

  • De vloeren zijn vlak maar niet glad
  • Voldoende daglicht
  • Natuurlijke ventilatie
  • 50% van het vloeroppervlak is dicht
  • Voldoende schone en droge ligruimtes, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal
  • Gangbaar strooisel is eventueel toegestaan. Als stro ook wordt gebruikt als ruwvoer, is al het stro van biologisch
  • Dieren worden niet vastzetten, tenzij dit voor de veiligheid van een enkel dier voor een zeer beperkte periode nodig is
  • Stallen en installaties worden schoongemaakt met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van de EU-Verordening Nr. 889/2008

De minimum oppervlaktes voor geiten en schapen zijn:

Lam/jong
(zoogperiode, 0-120 dagen)

0.35 m2 per dier

Lam/jong
(opfokperiode, 121-360 dagen)

0.85 m2 per dier

Schaap/geit
(productieve periode)

1.50 m2 per dier

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle