Mobile menu trigger

Aankopen van biologische schapen en geiten

Dieren die u aankoopt, moeten biologisch zijn. Als er niet voldoende biologische dieren beschikbaar zijn, mag u gangbare vrouwelijke dieren kopen. Daarvoor moet u een ontheffing aanvragen.

Met een ontheffing mag u op jaarbasis maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen schapen of geiten aanvoeren. De dieren die u aanvoert, mogen nog niet hebben gelammerd.

Omschakelperiode

Voor de niet-biologische dieren die u aankoopt, volgt een omschakelperiode. Voor schapen en geiten is de omschakelperiode 6 maanden.

Na deze omschakelperiode mag u de dieren en de producten van deze dieren als biologisch verkopen. De nieuw aangekochte niet-biologische schapen en geiten mogen pas lammeren na afloop van de omschakelperiode.

Wilt u uw veestapel met meer dan 20% uitbreiden, met gangbare dieren?

Dat mag, maar dat is een uitzondering. In deze bijzondere situaties is het toegestaan:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30%. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gelammerd.
  • Bij verandering van ras. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gelammerd.
  • Bij rassen die dreigen te verdwijnen. Het ras dat u wilt kopen, moet op de lijst van zeldzame huisdierrassen staan. U vindt deze lijst op www.szh.nl. Deze dieren mogen wel hebben gelammerd. U moet kunnen aantonen dat het om stamboekvee gaat.
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp.

Ontheffing aanvragen

U moet een ontheffing aanvragen voor de aankoop van niet-biologische dieren. Dat kan via Mijn.Skal.nl. U kunt hier inloggen. Pas na goedkeuring mag u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij

Wilt u mannelijke dieren kopen voor de fokkerij? Die mag u zowel biologisch als niet-biologisch kopen. U moet deze dieren wel volledig biologisch houden. Een ontheffing aanvragen voor het aankopen van niet-biologische rammen en bokken is niet nodig.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle