Mobile menu trigger

Aankopen van biologische schapen en geiten

Dieren die u aankoopt zijn biologisch. Als er onvoldoende biologische dieren zijn, mag u met een ontheffing gangbare vrouwelijke dieren aanvoeren die nog niet hebben gelammerd. De melkschapen en -geiten mogen pas lammeren als zij volledig zijn omgeschakeld. U mag maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen schapen of geiten per jaar aanvoeren. De gangbaar aangekochte dieren doorlopen een omschakelperiode. Pas daarna mag u de (producten van deze) dieren als biologisch verkopen. De omschakelperiode voor geiten en schapen is 6 maanden.

In uitzonderlijke situaties kunt u meer gangbare dieren aankopen:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30% mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gelammerd
  • Bij verandering van ras mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gelammerd
  • Bij rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan, mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Het ras komt voor op de lijst van zeldzame huisdierrassen (www.szh.nl). Deze dieren mogen al hebben gelammerd. Wel toont u aan dat het om stamboekvee gaat
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp

Is één van deze situaties voor u van toepassing, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Pas na onze goedkeuring mag u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij mag u zowel biologisch als gangbaar kopen. U bent wel verplicht om de dieren wel volledig biologisch te houden. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle