Mobiel menu trigger

In de klachtenregistratie moet minimaal de volgende gegevens worden vermeld: reden klacht, datum klacht, datum afgehandeld, corrigerende maatregelen.

Klachtenregistratie (voorbeeld klachtenformulier)

Datum klacht

Naam indiener

Omschrijving klacht

Oorzaak klacht

Corrigerende maatregelen

Datum afgehandeld

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle