Mobiel menu trigger

Certificering

Elk Nederlands bedrijf dat biologische producten gaat produceren, verhandelen of opslaan, laat zich bij Skal Biocontrole registreren. Een bedrijf meldt zich aan bij Skal. Als het aanmeldformulier ontvangen is, start het certificeringsproces.

Voorbereiding

Voordat u het formulier invult, raden wij u aan om u eerst te verdiepen in wat biologische productie betekent voor uw bedrijf. De voorwaarden die gelden voor uw bedrijf, vindt u op onze website.

Aanmelden

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen en gecontroleerd, sturen wij u een bevestiging van uw registratie. U krijgt dan uw unieke Skal-nummer en inloggegevens voor ons klantengebied Mijn.Skal.nl. Ook krijgt u een factuur voor de registratiebijdrage.

Kwaliteitsplan

U zorgt ervoor dat uw bedrijf is ingericht voor de productie van biologische producten. Het is belangrijk om daarna uw kwaliteitsplan in orde te maken. Bij het vervaardigen, verwerken, verhandelen of opslaan van biologische producten moet u voldoen aan de voorschriften van de biologische verordening. In het kwaliteitsplan vermeldt u alle maatregelen die de garantie geven dat u aan die voorschriften voldoet.

U mag een kwaliteitsplan maken voor alleen de biologische processen. Het kwaliteitsplan voor uw biologische processen mag ook een onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem dat u al heeft.

Op onze website vindt u welke onderdelen uw kwaliteitsplan moet bevatten.

Certificeringsproces

Het certificeringsproces bestaat uit de volgende stappen:

1. Toelatingsonderzoek

Een Skal-inspecteur voert op uw bedrijf een toelatingsonderzoek uit. Let erop dat uw gegevens bij de KvK actueel zijn. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek. Uw kwaliteitsplan is ook onderdeel van dit onderzoek.

De inspecteur bekijkt samen met u of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische productie voldoet. Hij noteert de resultaten van de inspectie in een rapport. Skal-medewerkers beoordelen dit rapport op kantoor.

2. Omschakelingsperiode

Na uw aanmelding begint de periode van omschakeling. Hoe lang de periode van omschakeling duurt, hangt af van welk type bedrijf u heeft. In deze omschakelingsperiode voldoet u aan alle voorwaarden voor biologische productie, maar bent u nog niet gecertificeerd.

3. Certificatie

Na afloop van de hele omschakelingsperiode volgt een inspectie. Bij een positieve beoordeling door de inspecteur en goedkeuring van het rapport op kantoor ontvangt u uw bio-certificaat. Vanaf dat moment kunt u producten als biologisch verkopen. Certificaten zijn digitaal beschikbaar.

4. Toezicht

Na certificering blijft uw bedrijf onder toezicht staan. Uw bedrijf krijgt minstens 1 keer per kalenderjaar bezoek van een Skal-inspecteur. Dit bezoek kondigen wij vooraf aan. Tijdens de inspectie stelt de inspecteur vast of uw bedrijf nog steeds aan de voorwaarden voor biologische productie voldoet.


Certificering is gebaseerd op Europese wetgeving, die vertaald is in een Nederlandse wetgeving. Daarnaast zijn er Skal-reglementen. De Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving en onze reglementen kunt u hier nalezen.

Starten met Bio Teelt van gewassen Certificering en inspectie Certificering

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle