Mobiel menu trigger

Deelteelt

Deelteelt houdt in dat een gecertificeerd bio-bedrijf een bepaalde teelt uitvoert op percelen van een andere gecertificeerd bio-bedrijf. Elk jaar worden, in verband met vruchtwisseling, andere percelen gebruikt voor een bepaalde teelt. Voorbeelden zijn teelt van kool en teelt van bloembollen op percelen van akkerbouwers.

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld vruchtwisseling, bemesting en scheiding. De teler is verantwoordelijk voor zaken als bijvoorbeeld plantgoed, gewasbescherming en bijmesten. De teler wordt eigenaar van de oogst.

Beide partijen zijn tijdens de deelteelt dus verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving op de betreffende percelen. Mocht er iets niet in orde zijn, dan houdt Skal beide partijen verantwoordelijk voor het niet voldoen aan de regelgeving.

Biologisch certificaat op naam van eigenaar

De betreffende percelen blijven op het certificaat van de eigenaar staan. Op het certificaat van de teler komt bijvoorbeeld te staan: “deelteelt op percelen van een ander biologisch bedrijf, areaal xx,xx ha.”

Als het areaal niet sterk wijzigt en als de eigenaar(s) van de percelen waarop geteeld wordt, niet is/zijn gewijzigd, dan hoeft het certificaat niet jaarlijks aangepast te worden.

Deelteelt en certificeren

Voor deelteelt certificeren gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het bedrijf dat de percelen gebruikt voor deelteelt stuurt kopieën van contracten naar Skal waarin is opgenomen dat beide partijen verantwoordelijk/aansprakelijk gehouden kunnen worden en de consequenties dragen voor het niet voldoen aan de regelgeving.
  2. Het bedrijf dat percelen gebruikt, informeert Skal vóóraf gaande aan de teelt (is een verplichting) schriftelijk over de percelen waarop de deelteelt plaats vindt en de oppervlakte van deze percelen.
  3. Hiertoe levert het bedrijf dat percelen gebruikt jaarlijks informatie aan over: locatie en oppervlakte van de percelen waarop deelteelt plaatsvindt, inclusief duidelijke perceelskaarten met daarop aangegeven op welke percelen deelteelt plaatsvindt in het lopende kalenderjaar.
  4. In de administratie van beide bedrijf is inzichtelijk op welke percelen de deelteelt plaatsvindt, met informatie over areaal en locatie (perceelskaarten), uitgangsmateriaal, teelthandelingen et cetera.

Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact op met één van de medewerkers van team Certificatie, Landbouw. T: 038- 42 68 110 of E: landbouw@skal.nl

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle