Mobile menu trigger

Spruit- en kiemgroenten

Spruitgroenten/kiemgroenten vallen onder landbouw

Onder Verordening 2018/8484 (geldig per 01-01-2022) valt de productie van spruitgroenten niet meer onder vervaardiging maar onder landbouwproductie. Bedrijven die spruitgroenten telen moeten zich aan alle regels voor landbouwbedrijven gaan houden.

De regels die specifiek van toepassing zijn op de productie van spruitgroenten zullen op een later moment op de website gedeeld worden. Over de invoering hiervan wordt met de betrokken bedrijven ook gericht gecommuniceerd.

Wettekst: EU Verordening 2018/848, Bijlage II, deel I, algemeen 1.3

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle