Mobile menu trigger

Scheiding biologisch en niet-biologisch

Produceert u op uw bedrijf op hetzelfde moment biologische producten en niet-biologische producten? Dan is het belangrijk dat u de verschillende producten en productiemiddelen goed scheidt. Vermenging en besmetting moeten worden voorkomen.

Zo kunt u de twee productstromen goed uit elkaar houden:

 • Zorg voor een goede scheiding tussen uw biologische en niet-biologische percelen. De scheiding tussen een intensief beheerd niet-biologisch perceel en een biologisch perceel is groter dan de scheiding tussen een biologisch perceel en een natuurgebied of een perceel van een natuurorganisatie. Goede scheidingen van biologische en niet-biologische percelen zijn bijvoorbeeld sloten, houtwallen, hagen, akkerranden en andere bufferzones.
 • Pas geen parallelteelt toe, dit is niet toegestaan. Ook voor grasland is dit niet toegestaan. Parallelteelt betekent dat u van eenzelfde of een sterk gelijkend gewas een biologische teelt of een teelt in omschakeling heeft én ook een niet-biologische teelt. In die situatie oogst u van het ene perceel een biologisch- of omschakelingsproduct en van het andere perceel een niet-biologisch product dat qua uiterlijk lijkt op het biologische product of het omschakelingsproduct. Dit mag niet.

  Parallelteelt is alleen (beperkt) toegestaan voor:
 1. Blijvende gewassen met een teeltperiode van 3 jaar of meer (met uitzondering van grasland). Met als voorwaarde dat binnen vijf jaar na de startdatum van de omschakeling alle percelen van hetzelfde gewas biologisch gecertificeerd moeten zijn
 2. Productie van zaaizaad, vegetatief vermeerderd teeltmateriaal (bijvoorbeeld pootgoed) en plantgoed.
 3. Landbouwkundig onderzoek
 • Sla alleen toegestane productiemiddelen op. Dus alleen meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere producten die zijn toegestaan in de biologische teelt.

 • Zorg voor een goede scheiding bij de teelt, de oogst, de opslag en het transport. U voorkomt daarmee dat biologische producten verontreinigd worden of verwisseld worden met niet-biologische producten.

 • Gebruik alleen toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen, bij voorkeur ook op het niet-biologische deel van uw bedrijf om vergissingen of vermenging te voorkomen.

Richtlijn parallelproductie

Skal hanteert als richtlijn dat als u een biologische- of omschakelingspartij mengt met een niet-biologische partij, een leek op uiterlijke kenmerken deze mengpartij zonder probleem weer kan scheiden in de twee oorspronkelijke partijen. U moet in uw administratie, op de facturen en de leverdocumenten duidelijk aangeven welk gewas biologisch geteeld is. Alleen “aardappel” op de documenten en in de administratie is onvoldoende.

Voor dieren geldt onverminderd dat er sprake moet zijn van verschillende soorten. Dus:

 • Wel parallelproductie: melkgeiten en vleesgeiten
 • Geen parallelproductie: melkgeiten en vleeskoeien
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle