Mobiel menu trigger

Inspectiecyclus

Skal Biocontrole bezoekt aangekondigd alle gecertificeerde biologisch bedrijven minimaal eenmaal per kalenderjaar.

Deze inspectiecyclus is als volgt opgebouwd:

  • 0-meting: toelatingsonderzoek (vindt plaats na registratie van uw bedrijf)
  • Jaarlijks: periodieke inspectie

Bij exploitanten die in de laag risico categorie vallen, vindt er eens in de 24 maanden een periodieke inspectie plaats.

Juridische grondslag voor de inspectiecyclus: R11, artikel 19, lid 3.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle