Mobile menu trigger

Hoe kan ik omschakelen?

Elk Nederlands bedrijf dat biologische gewassen gaat telen, laat zich bij Skal Biocontrole registreren. Daarna begint het proces tot certificering. U doorloopt een aantal stappen:

Informatie verzamelen

Lees onze website goed door voordat u zich bij Skal Biocontrole registreert. Dan weet u wat het betekent om uw bedrijf aan te melden voor certificering.

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier volledig in. Stuur het daarna naar Skal Biocontrole.

Registratie

Zodra Skal Biocontrole uw gegevens heeft gekregen, krijgt u een bevestiging van uw registratie. Formeel heet dit een bekrachtiging van de certificatieovereenkomst.

U ontvangt dan ook uw unieke Skal-nummer.

Toelatingsonderzoek

Een Skal-inspecteur voert op uw bedrijf een toelatingsonderzoek uit. De inspecteur bekijkt samen met u of uw bedrijf aan de voorwaarden voor biologische productie voldoet. Hij noteert de resultaten van dit eerste bezoek in een inspectierapport. Skal-medewerkers beoordelen het rapport.

Omschakelperiode

Na uw aanmelding begint de periode van omschakeling. Hoe lang de periode van omschakeling duurt, hangt af van welk type bedrijf u heeft. Uw bedrijf is nu nog niet gecertificeerd. In de omschakelingsperiode moet u wel produceren volgens de voorwaarden van biologische productie.

Certificatie

Na het doorlopen van de hele omschakelingsperiode en bij een positieve beoordeling van Skal ontvangt u een bio-certificaat. Vanaf dat moment kunt u uw oogst verkopen als ‘biologisch’.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle