Mobile menu trigger

Hoe duidt u uw producten aan tijdens de omschakeling?

In de periode dat uw percelen nog niet biologisch zijn, oogst u wel van deze percelen. De oogst kunt u op twee manieren aanduiden:

  • Zonder verwijzing naar biologisch. Dit geldt voor de oogst van grasland en gewassen die u tot 12 maanden na de startdatum van de omschakelperiode oogst
  • ‘In omschakeling op de biologische landbouw’. Dit geldt voor de oogst van gewassen, grasland en overblijvende gewassen die u vanaf 12 maanden na de startdatum van de omschakelperiode oogst en zolang u nog geen biologisch certificaat heeft.

Zodra uw percelen biologisch zijn gecertificeerd, mag u uw oogst aanduiden als biologisch. Dit geldt voor:

  • Grasland dat u vanaf 24 maanden na startdatum van de omschakelperiode oogst
  • De oogst van gewassen die u vanaf 24 maanden na de startdatum heeft gezaaid, geplant of gepoot
  • De oogst van overblijvende gewassen die u vanaf 36 maanden na de startdatum oogst.

Meer over hoe u uw producten kunt aanduiden leest u hier.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle