Mobile menu trigger

Soorten inspectie

Wij voeren inspecties uit om te controleren of u aan de biologische regelgeving voldoet. Een Skal-inspecteur komt minstens één keer per jaar op uw bedrijf.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo dragen we als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.

Periodieke inspectie

Tijdens deze periodieke inspectie maakt de inspecteur een rondgang over uw bedrijf. Hij beoordeelt ook uw administratie. Na deze inspectie schrijft de inspecteur een inspectierapport. Onze certificatiemedewerkers beoordelen dat inspectierapport. Zij bepalen of ze uw biologisch certificaat kunnen afgeven of verlengen. Het biologische certificaat geeft, aan dat uw bedrijf wordt bezocht en gecontroleerd door Skal, en dat u voldoet aan de biologische regelgeving voor het jaar dat het certificaat is afgegeven.

Naast de periodieke inspecties kennen wij nog de volgende inspecties:

Herinspectie

Dit is een extra inspectie die wij op uw bedrijf uitvoeren. Dat gebeurt als blijkt dat uw bedrijf op één of meer onderdelen niet aan de biologische regelgeving voldoet.

Kantoorinspectie

Dit is een herinspectie die wij op kantoor uitvoeren. We vragen u om daarvoor bepaalde informatie op te sturen.

Monstername

het verzamelen van een monster van een product, gewas of grond. Deze monsters laten wij in een laboratorium onderzoeken op aanwezigheid van middelen die niet zijn toegestaan.

Inspectie hoog risico: een uitgebreide inspectie van één of meer onderdelen van uw bedrijf. Deze onderdelen zien wij als risicovol binnen uw biologische bedrijfsvoering. Skal bepaalt met een risicomodel welke bedrijven of welke onderdelen van bedrijven risicovol zijn.

Gerichte inspectie: de inspecteur controleert gericht één of enkele onderdelen van uw biologische bedrijfsvoering.

U krijgt altijd bericht als wij een kantoorinspectie gaan doen. Van alle andere inspecties kunt u ook vooraf bericht krijgen, maar dat hoeft niet.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle