Mobile menu trigger

Vergaren en verzamelen

Het vergaren en verzamelen van eetbare (onderdelen van)gewassen en paddenstoelen (uit de natuur) valt ook onder de biologische regelgeving. U mag (delen van) eetbare planten verzamelen onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft een officiële verklaring van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen of de Waterschappen. In deze verklaring staat hoelang de percelen waar u vergaart niet zijn bewerkt met niet-toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Deze periode is minimaal drie jaar
  • Met het vergaren heeft u geen negatieve invloed op de stabiliteit en de instandhouding van de soorten
  • U houdt zich aan de algemene Skal-voorschriften voor administratie en inspectie.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle