Mobile menu trigger

Voorwaarden voor opslag en vervoer

Voor het opslaan en vervoeren van biologische producten gelden een aantal voorwaarden. Die voorkomen dat u biologische producten verwisselt of verontreinigt met niet-biologische producten.

Welke voorwaarden zijn er voor opslag?
Opslag van uitsluitend biologische producten op uw eigen bedrijf of een ander biologisch gecertificeerd bedrijf is toegestaan. Huurt u opslagruimte, dan hoort deze bij uw biologische bedrijfsvoering. U meldt deze ruimte zelf aan bij Skal Biocontrole. Een inspecteur meet de opslagruimte op tijdens een inspectie.

Meer informatie over de opslag van biologische en gangbare producten vindt u onder opslag .

Welke voorwaarden zijn er voor vervoer?
Biologische bulkproducten mag u alleen vervoeren in een gereinigde vrachtwagen. Deze reiniging moet u controleren en registreren. Verpakte producten mag u gezamenlijk met gangbare producten vervoeren. De producten horen duidelijk biologisch te zijn aangeduid.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle