Mobile menu trigger

Teelt in bodem/substraat

Biologisch telen betekent dat u uw gewassen in de bodem teelt. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Gewassen die u niet in de bodem kunt telen, zoals paddenstoelen

Het substraat moet voldoen aan punt 2.1 van Verordening (EU) 2018/848, bijlage II, deel I.

De teelt van zaailingen

Het substraat mag alleen bestaan uit producten die voorkomen op Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165 en de Skal inputlijst.

De teelt van sierplanten en kruiden in potten

Voorwaarde: deze sierplanten en kruiden worden samen met de potten aan de eindconsument worden verkocht. Het substraat voor potplanten mag alleen bestaan uit producten die voorkomen op Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165 en de Skal inputlijst.

Het trekken van witlof op water

Gebruik van een groeimedium mag, zolang dit alleen is samengesteld uit producten die voorkomen op Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165 en de Skal inputlijst

Gekiemde zaden, waaronder kiemgroenten en verwante producten

Het bevochtigen van de zaden met zuiver water mag. Gebruik van een groeimedium is niet toegestaan behalve een inert medium, bestemd om de zaden vochtig te houden. De bestanddelen van het inerte medium zijn toegestaan overeenkomstig Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165. Het toevoegen van meststoffen of andere hulpstoffen is verboden.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle