Mobile menu trigger

Bokashi

Bokashi ontstaat bij het fermenteren van plantaardig materiaal zoals bermmaaisel en heideplagsel. Producenten voegen hier hulpstoffen aan toe zoals micro-organismen (‘Microferm’), zeeschelpenkalk en kleimineralen. Soms mag u bokashi als mest gebruiken. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden om bokashi als mest te gebruiken

U mag bokashi alleen als mest gebruiken als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Het materiaal dat u gebruikt voor de productie van bokashi mag alleen bermmaaisel, bosmateriaal en heideplagsel/natuurgras zijn, of plantaardige resten uit de landbouw. Het mag geen groente-, fruit of tuinafval zijn.
 • Fermenteert u de bokashi op uw eigen bedrijf? En komt het materiaal voor de bokashi van uw eigen percelen? U mag het dan uitrijden op uw percelen. De bokashi hoeft u dan niet in de mestboekhouding op te nemen.
 • Voert u bokashi aan? Dan vraagt u een ontheffing aan bij uw omgevingsdienst. Zonder ontheffing mag u geen afvalstoffen van buiten uw bedrijf op of in de bodem brengen. De mineralen tellen mee in de mestboekhouding. U dient ook een verklaring te hebben van uw leverancier over de mineralensamenstelling.

Mengen met mest

Wilt u boskashi mengen met mest? Dit mag alleen als u de bokashi op uw eigen bedrijf maakt. Het is dan dierlijke mest en telt mee voor de gebruiksnormen.

Bokashi en het onderscheid in A, B of C-meststof

Bokashi kan een A-, B- of C-meststof zijn. Dat hangt af van het materiaal waarvan u bokashi maakt.

 1. Bokashi als A-meststof
  Bokashi is een A-meststof als het is gemaakt van bermmaaisel, bosmateriaal em heideplagsel/natuurgras en/of plantaardige resten van landbouwproducten die van de eigen biologische percelen komen.
 2. Bokashi als B-meststof
  Gebruikt u ook plantaardige resten van landbouwproducten die niet van uw eigen biologische percelen komen, dan is de bokashi een B-meststof.
 3. Bokashi als C-meststof
  Bokashi die NIET voldoet aan de voorwaarden voor bokashi als meststof (zie hierboven), mag niet worden gebruikt in de biologische landbouw. Bokashi is in dat geval geen meststof, maar een afvalstof.

Inspectie

Maakt u bokashi? Houd er rekening mee dat de inspecteur bij een inspectie daar vragen over stelt. U moet kunnen aantonen welke materialen u heeft gebruikt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle