Mobile menu trigger

Bokashi

Bokashi is een product gemaakt van afval- en reststoffen. Het heeft hierdoor een afvalstatus. Bokashi mag in de gangbare landbouw niet worden gebruikt als meststof. Maar in de biologische landbouw mag het wel. De wet maakt voor biologische bedrijven een uitzondering.

Bokashi mag op uw biologische bedrijf worden gebruikt als meststof, maar dan moet u rekening houden met de volgende eisen:

 • Om bokashi te maken gebruikt u alleen bermmaaisel, resten uit land- of bosbouw, heideplagsel of natuurgras. U mag géén groente-, fruit- of tuinafval gebruiken.
 • Het materiaal voor de productie komt van de volgende percelen:
  • van uw eigen perceel;
  • van een aangrenzend perceel;
  • van percelen binnen een afstand van 5 kilometer van het perceel waarop u de bokashi wilt uitrijden.
 • U fermenteert het materiaal op uw eigen bedrijf en u rijdt het alleen op uw eigen percelen uit.

Bokashi en het onderscheid in A, B of C-meststof

Bokashi kan een A, B of C-meststof zijn. Dat hangt af van het materiaal waarvan u bokashi maakt.

 1. Bokashi als A-meststof
  De bokashi is een A-meststof als het is gemaakt van bermmaaisel, snoeiafval en/of resten van landbouwproducten die van de eigen biologische percelen komen.
 2. Bokashi als B-meststof
  Gebruikt u ook landbouwproducten die niet van uw eigen biologische percelen komen, dan is de bokashi een B-meststof.
 3. Bokashi als C-meststof
  Bokashi die NIET voldoet aan de voorwaarden voor bokashi als meststof (zie hierboven), mag niet worden gebruikt in de biologische landbouw. Bokashi is in dat geval geen meststof, maar een afvalstof.

Inspectie

Maakt u bokashi? Houd er rekening mee dat de inspecteur bij een inspectie daar vragen over stelt. U moet kunnen aantonen welke materialen u heeft gebruikt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle