Mobiel menu trigger

Bokashi

Bokashi ontstaat bij het fermenteren van plantaardig materiaal zoals bermmaaisel en heideplagsel. Producenten voegen hier hulpstoffen aan toe zoals micro-organismen (‘Microferm’), zeeschelpenkalk en kleimineralen. Soms mag u bokashi als mest gebruiken. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden om bokashi als mest te gebruiken

U mag bokashi alleen als mest gebruiken als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Bokashi mag alleen bestaan uit bermmaaisel, onverwerkte plantaardige resten uit de landbouw, heideplagsel/natuurgras en snoeiafval. Gebruik van groente-, fruit en/of tuinafval is niet toegestaan.
  • Fermenteert u de bokashi op uw eigen bedrijf? En komt het materiaal voor de bokashi van uw eigen percelen? U mag het dan uitrijden op uw percelen. De bokashi hoeft u niet in de mestboekhouding op te nemen.
  • Voert u bokashi aan? Dan vraagt u een ontheffing aan bij uw omgevingsdienst. Zonder ontheffing mag u geen afvalstoffen van buiten uw bedrijf op of in de bodem brengen. De mineralen tellen mee in de mestboekhouding. U dient ook een verklaring te hebben van uw leverancier over de mineralensamenstelling.

Mengen met mest

Wilt u boskashi mengen met mest? Dit mag alleen als u de bokashi op uw eigen bedrijf maakt. Het is dan dierlijke mest en telt mee voor de gebruiksnormen.

Bron: RVO-website over bokashi.

Bokashi en het onderscheid in A, B of C-meststof

Bokashi kan een A-, B- of C-meststof zijn. Dat hangt af van het materiaal waarvan u bokashi maakt.

  1. Bokashi is een C-meststof als de samenstelling NIET voldoet aan de voorwaarden om bokashi als mest te gebruiken. Bokashi is in dat geval een afvalstof en mag niet op biologische percelen gebruikt worden.
  2. Bokashi is een B-meststof als de samenstelling voldoet aan de voorwaarden om bokashi als meststof te gebruiken. Voor gebruik van bokashi heeft u een ontheffing van uw omgevingsdienst nodig.
  3. Bokashi mag u als A-meststof gebruiken als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De samenstelling voldoet aan de voorwaarden om bokashi als meststof te gebruiken.
  • De onverwerkte plantaardige resten uit de landbouw zijn alleen afkomstig van biologische percelen.
  • U heeft ontheffing van uw omgevingsdienst om bermmaaisel, heideplagsel/natuurgras en snoeiafval aan te voeren om hiervan zelf bokashi te maken OF
  • U heeft ontheffing van uw omgevingsdienst om bokashi als meststof aan te voeren en te gebruiken en deze bokashi bestaat alleen uit bermmaaisel, heideplagsel/natuurgras en snoeiafval.

Inspectie

Maakt u bokashi? Houd er rekening mee dat de inspecteur bij een inspectie daar vragen over stelt. U moet kunnen aantonen welke materialen u heeft gebruikt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle