Mobile menu trigger

Bokashi

Bokashi is een product gemaakt van afval- en reststoffen en heeft hierdoor een afvalstatus. Bokashi mag niet als meststof gebruikt worden, of als meststof in de handel gebracht worden. De wetgever maakt voor biologische bedrijfsvoering een uitzondering.

Voor het inzetten van bokashi bij biologische bedrijfsvoering gelden de volgende drie voorwaarden

 1. Het materiaal dat u gebruikt voor de productie van bokashi bevat alleen: bermmaaisel, resten uit landbouw- of bosmateriaal en heideplagsel/natuurgras. Het mag géén groente-, fruit of tuinafval zijn.
 2. Het materiaal voor de productie komt van uw eigen percelen of van een aangrenzend perceel. Of van percelen binnen een afstand van 5 kilometer van het perceel waarop u de bokashi uitrijdt.
 3. U fermenteert het materiaal op uw eigen bedrijf en u rijdt het alleen op uw eigen percelen uit.

Bokashi en het onderscheid in A-, B- of C-meststof

 1. Bokashi als A-meststof
  De bokashi voldoet aan de voorwaarden voor bokashi als meststof en is alleen samengesteld uit bermmaaisel en snoeiafval en/of resten van landbouwproducten afkomstig van eigen biologische percelen.
 2. Bokashi als B-meststof
  De bokashi voldoet aan de voorwaarden voor bokashi als meststof. In de bokashi zijn onder andere resten van landbouwproducten verwerkt die niet afkomstig zijn van eigen biologische percelen.
 3. Bokashi als C-meststof
  Bokashi die NIET voldoet aan de voorwaarden voor bokashi als meststof, mag niet gebruikt worden in de biologische landbouw. Bokashi is in dat geval geen meststof, maar een afvalstof.

Inzage in de samenstellende ingrediënten is een onderdeel van de ingangscontrole op bokashi. De inspecteur vraagt hiernaar bij een inspectie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle